เตรียมพร้อม ก่อนไป “อัลตราซาวนด์”

เครื่องอัลตราซาวนด์ เป็นการตรวจร่างกายโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์บริเวณมดลูก สามารถตรวจได้ 2 วิธีคือทางหน้าท้องและช่องคลอด สำหรับการเตรียมตัวก็ทำได้ดังนี้

อัลตราซาวนด์ทางหน้าท้อง : ต้องดื่มน้ำมาก ๆ ให้เต็มกระเพาะปัสสาวะและกลั้นไว้ เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะดันลำไส้จากอุ้งเชิงกรานจึงช่วยให้อัลตราซาวนด์เห็นมดลูกได้ชัดเจน

อัลตราซาวนด์ทางช่องคลอด : ควรปัสสาวะก่อนตรวจให้เรียบร้อย และไม่ควรตรวจในช่วงที่มีประจำเดือน

Your Comment:

Related Posts