07

ส.ค.

ICSI Optimum Package
แพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว
ส่องกล้องโพรงมดลูก
+ ICSI + ตรวจโครโมโซม + ย้ายตัวอ่อน (รอบแช่แข็ง)
ไม่สำเร็จยินดีคืนเงิน!*
สำหรับคู่สมรสชาวไทย หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คลินิกกำหนดเท่านั้น

หากคุณเป็นคู่รักที่อยุ่ในภาวะมีบุตรยาก กำลังมองหาแพ็กเกจ ICSI ที่ดีที่สุด หรือประสบปัญหาเหล่านี้ ⁉️

🔹️ เคยผ่านการรักษามาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ
🔹️ ต้องการแพ็คเกจที่คุ้มค่า รับประกันได้
🔹️ เคยซื้อแพ็คเกจแล้วเจอราคา + + ไม่รู้จบ

 

——————————-

Prime Fertility Clinic คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO

จัดโปรโมชั่นเพิ่มความมั่นใจ 🎉
ให้คุณได้มีเบบี๋อย่างที่ต้องการ หากไม่สำเร็จยินดีคืนเงิน
ในราคา 549,000 บาท

 ทำอิ๊กซี่ รวมตรวจโครโมโซม และย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง (การกระตุ้นไข่ + OPU การเก็บไข่+ ส่องกล้องโพรงมดลูก + ICSI + การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน + การแช่แข็งตัวอ่อน + การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง + การตรวจคัดกรองโครโมโซม)

แพ็กเกจที่จัดเต็มทุกกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการตั้งครรภ์จะเป็นไปได้มากที่สุด‼️

ระยะเวลา :
7 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียด / นัดหมายเพิ่มเติม

Facebook : Inbox

โทร : 062-648-8866 , 02-029-1418-9

Line : @primefertility

รายละเอียดแพ็กเกจ :
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายหญิง
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL, AMH, FSH, TSH, E2
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายชาย
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL + Semen Analysis (การตรวจวิเคราะห์เชื้ออสุจิ)
• โปรแกรมกระตุ้นไข่ 1 รอบ (ไม่รวมยา Pergoveris) *การพบแพทย์และการใช้ยาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
• ค่าตรวจภายใน + อัลตราซาวน์ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าตรวจเลือดระหว่างการกระตุ้นไข่
• ยาฉีดป้องกันไข่ตก A
• ยาฉีดกระตุ้นไข่สุก Inducing Ovum Maturity Injection Medicine
• ค่าเก็บไข่และยากลับบ้านหลังเก็บไข่ (ไม่รวมยา Cetrotide หลังเก็บไข่)
• ยาระงับความรู้สึก
• ค่าบริการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก ณ วันเก็บไข่
• ค่านรีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าห้องปฏิบัติการ + ICSI + HA ICSI + ค่าบริการเจาะเปลือกตัวอ่อนด้วยการยิงเลเซอร์ + ค่าเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
• แพ็กเกจตรวจโครโมโซมตัวอ่อนรวมการแช่แข็งตัวอ่อน 6 ตัวแรก ระยะเวลา 1 ปี
• แพ็กเกจย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งแบบ Diamond Package รวมรายการตรวจในห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจภายใน และค่าบริการทางการแพทย์ FET Diamond Package
รวมยาระยะลูเตียล 15 วัน และยาช่วยการฝังตัวของตัวอ่อน 4 ชนิด
• ยาบำรุงร่างกายก่อนตั้งครรภ์ + ยาบำรุงครรภ์จนถึงอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์
*การใช้ยาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์

 

หมายเหตุ :

🚩  Promotion “Optimum Mommy package” วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้รับบริการสามารถเข้าร่วมการรักษาได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
🚩ผู้รับบริการทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามที่คลินิกกำหนด
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
🚩เงื่อนไขของแพ็กเกจนี้อ้างอิงตามข้อกำหนดและข้อแนะนำของไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์
🚩กรณีจองแพ็กเกจแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการรักษา ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินมัดจำ 10% ของราคาแพ็กเกจ โดยหากมีการยกเลิกแพ็กเกจ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าวทุกกรณี