01

พ.ย.

Egg Freezing
Amazing
Package

ผู้หญิงยุคใหม่ วางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาด ลดความเสี่ยงมีลูกยากในอนาคต
ด้วยแพ็กเกจ ฝากไข่แช่แข็งกับ Prime Fertility Clinic

(กระตุ้นไข่ + เก็บไข่ + แช่แข็งไข่)

ฝากได้ไม่จำกัดจำนวนไข่!

ราคาเพียง
99,900 บาท

 

**สำหรับผู้รับบริการชาวไทยเท่านั้น**

12526

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 Egg Freezing Amazing Package แพ็กเกจฝากไข่แช่แข็ง 1 ปี ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566 เท่านั้น
🚩 ค่าบริการแช่แข็งตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดราคาตามจำนวนไข่ที่ต้องการแช่แข็ง
🚩 ผู้รับบริการสามารถเข้าร่วมการรักษาได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Egg Freezing
Amazing
Package
By Dr.Poonkiat

ราคาเพียง 109,900 บาท

19337