IUI,胞浆内单精子注射,ฉีดเชื้อผสมเทียม

20

ต.ค.

รู้จัก IUI

IUI หรือการฉีดเชื้อผสมเทียม เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการมีบุตรย[…]