20

ต.ค.

Q&A นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน : การเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อทำเด็กหลอดแก้วมีกี่ระยะ

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในการทำเด็กหลอดแก้ว ในที่นี้จะหมายถึงการเลี้ยงตัวอ่อนหลังจากที่ได้ผสมไ […]

20

ต.ค.

Q&A นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน : วิธีการเลี้ยงตัวอ่อนมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อการรักษาผู้มีบุตรยากมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ การเลี้ยงตัวอ่อน เป็นกระบว[…]