26

เม.ย.

Waithood Package

ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยมีไข่คุณภาพไว้ใช้เมื่อพร้อม ลดความเสี่ยงมีลูกยากในอนาคต
ด้วยแพ็กเกจฝากไข่แช่แข็งครบวงจร กับ Prime Fertility Clinic

(ตรวจสุขภาพ + ยากระตุ้นไข่ + เก็บไข่ + แช่แข็งไข่)

เริ่มต้นเพียง 149,000 บาท

 

**สำหรับผู้รับบริการชาวไทยเท่านั้น**

10836

ข้อเสนอพิเศษสุด!

เมื่อมัดจำจองสิทธิ์ หรือซื้อแพ็กเกจฝากไข่ Waithood Package 1 ปี

ภายใน 31 สิงหาคม 2564

รับทันที

รับทันที! Repro Vita-F ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิง จำนวน 2 กล่อง (ขนาดรับประทาน 1 เดือน)

พร้อมแก้วเชค 1 ใบ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,300 บาท ฟรี!

(ขอสงวนสิทธิ์แถมฟรี จนกว่าสินค้าจะหมด)

10911

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 Waithood Package แพ็กเกจฝากไข่แช่แข็ง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 2564 เท่านั้น
🚩 ค่าบริการปีถัดไปคิดราคาเหมาจ่ายปีละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนไข่ (สงวนสิทธิ์เฉพาะไข่ที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมตามแพ็กเกจนี้เท่านั้น)
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Waithood Package เก็บไข่แช่แข็ง 3 ปี
เพียง 179,000 บาท

**สำหรับผู้รับบริการชาวไทยเท่านั้น**

10987

ข้อเสนอพิเศษสุด!

เมื่อมัดจำจองสิทธิ์ หรือซื้อแพ็กเกจฝากไข่ Waithood Package 3 ปี

ภายใน 31 สิงหาคม 2564

รับทันที

รับทันที! Repro Vita-F ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิง จำนวน 2 กล่อง (ขนาดรับประทาน 1 เดือน)

พร้อมแก้วเชค 1 ใบ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,300 บาท ฟรี!

 

(ขอสงวนสิทธิ์แถมฟรี จนกว่าสินค้าจะหมด)

10911

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 Waithood Package แพ็กเกจฝากไข่แช่แข็ง 3 ปี นี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค. 2564 เท่านั้น
🚩 ค่าบริการตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดราคาเหมาจ่ายปีละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนไข่ (สงวนสิทธิ์เฉพาะไข่ที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมตามแพ็กเกจนี้เท่านั้น)
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน 31 ธันวาคม 2564
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า