Promotion “ ICSI FULL PACKAGE”

ทำอิ๊กซี่ราคาเดียว 189,000 ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

เด็กหลอดแก้ว ICSI ครบวงจร
สำหรับคู่สมรสชาวไทย หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทยเท่านั้น

** แพ็คเกจสุดคุ้มสำหรับคู่ที่กำลังอยากมีเจ้าตัวเล็กมาเติมเต็มครอบครัว **
Prime Fertility Clinic ที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI
จัดแพ็คเกจ ICSI ราคาเดียวจบครบทุกขั้นตอน

แพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว เพียง 189,000 บาท

พิเศษสุด! สำหรับคู่สมรสชาวไทย
หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทยเท่านั้น

 

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น 

เฉพาะการติดต่อผ่านช่องทาง Facebook inbox เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 062-648-8866 / 02-029-1418-9

หรือ facebook.com/primefertilitycenter

รายละเอียดแพ็กเกจ :
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายหญิง
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL, AMH, FSH, TSH, E2
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายชาย
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL + Semen Analysis (การตรวจวิเคราะห์เชื้ออสุจิ)
• ยากระตุ้นไข่ *การใช้ยาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์*
• ค่าตรวจภายใน + อัลตร้าซาวนด์ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับฮอร์โมนระหว่างการกระตุ้นไข่
• ยาฉีดป้องกันไข่ตก
• ยาฉีดกระตุ้นไข่สุก
• ยาระงับความรู้สึก
• ค่าเก็บไข่และยากลับบ้านหลังเก็บไข่
• ค่านรีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าเตรียมความพร้อมของไข่และเชื้ออสุจิ + ค่าทำ HA ICSI + ค่าบริการเจาะเปลือกตัวอ่อนด้วยการยิงเลเซอร์ + ค่าเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
• ค่าบริการย้ายตัวอ่อนรอบสด
• การแช่แข็งตัวอ่อน 4 ตัวอ่อน ระยะเวลา 1 ปี

หมายเหตุ :

🚩 Promotion “ ICSI FULL PACKAGE” เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน 6 เดือน
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นแพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว