08

มี.ค.

ตรวจโครโมโซมดีอย่างไร ?

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน (Preimplantation Genetic Testing: PGT) เป็นเทคโนโลยีซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจคัดกรองดูความผิดปกติของโครโมโซม ทั้ง 23 คู่ ได้แก่ โครโมโซมร่างกาย 22 คู่ (Autosome) และโครโมโซมเพศ 2 ชนิด (X หรือ Y) 1 คู่ ซึ่งวิธีการตรวจโครโมโซมสามารถบอกได้นั้น อาทิ

✅  ความสมบูรณ์ของโครโมโซมทั้ง 23 คู่

✅  ดาวน์ซินโดรม 

✅  โรคทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย 

✅  เพศ

ซึ่งในกรณีที่อยากได้ลูกชาย หรือลูกสาว หากทำ ICSI ร่วมกับการตรวจโครโมโซม ก็จะสามารถทราบเพศของตัวอ่อนได้

ทำ ICSI รวมตรวจโครโมโซม

ด้วยโปรโมชั่น ICSI New Gen 2021  269,000 บาท

โปรแกรมทำเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI สำหรับคู่สมรสชาวไทย หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทยเท่านั้น

Prime Fertility Clinic
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO
จัดโปรแกรม ICSI ครบวงจร เพิ่มโอกาสในการมีลูกแฝด
กระตุ้นไข่ + เก็บไข่ + ICSI
ตรวจโครโมโซม + FET รอบแช่แข็ง+ แช่แข็งตัวอ่อน

ทุกกระบวนการดูแลโดยแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าจะสามารถมีบุตรและสร้างครอบครัวอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน

ระยะเวลา : วันนี้ – 30 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียด / นัดหมายเพิ่มเติม

Facebook : Inbox

โทร : 062-648-8866, 02-029-1418-9

Line : @primefertility

 

รายละเอียดแพ็กเกจ :
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายหญิง
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL, AMH, FSH, TSH, E2
• รายการตรวจที่ห้องปฏิบัติการก่อนการกระตุ้นไข่ สำหรับฝ่ายชาย
CBC, Bl gr, Rh, Hb typing, Anti HIV, HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, VDRL + Semen Analysis (การตรวจวิเคราะห์เชื้ออสุจิ)
• แพ็กเกจกระตุ้นไข่ Ovarian Stimulation Package *กรณีการพบแพทย์และการใช้ยาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
• ค่าตรวจภายใน + อัลตราซาวนด์ตลอดกระบวนการรักษา
• ค่าตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับฮอร์โมนระหว่างการกระตุ้นไข่
• ยาฉีดป้องกันไข่ตก
• ยาฉีดกระตุ้นไข่สุก
• ยาระงับความรู้สึก
• ค่าเก็บไข่และยากลับบ้านหลังเก็บไข่*
• ค่านรีแพทย์และวิสัญญีแพทย์
• ค่าเตรียมความพร้อมของไข่และเชื้ออสุจิ + ค่าทำ HA ICSI + ค่าบริการเจาะเปลือกตัวอ่อนด้วยการยิงเลเซอร์ + ค่าเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
• การตรวจโครโมโซมตัวอ่อน 2 ตัว รวมการแช่แข็งตัวอ่อน 1 ปี และการดูดเซลล์เพื่อตรวจโครโมโซม
• การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งแบบ Gold Package รวมรายการตรวจในห้องปฏิบัติการ (กรณีผลเลือดเกิน 3 เดือน) ค่าใช้จ่ายห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายช่วงเตรียมผนังมดลูก 1 รอบ*** และยาระยะลูเตียล 15 วัน

 

หมายเหตุ :

🚩 ICSI New Gen 2021 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. ถึง 30 เม.ย. 2564 โดยสามารถเข้าร่วมการรักษาได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
🚩 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือนำไปหักลบกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
🚩 แพ็กเกจนี้สำหรับคู่สมรสชาวไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเท่านั้น
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่น
แพ็กเกจเด็กหลอดแก้ว 269,000 บาท