10

ก.ย.

การตรวจหาแอนติบอดี้ต่อไวรัส COVID-19

(SARS-CoV-2 Spike Protein Antibodies Testing)

ราคาเพียง!  1,300 บาท (ราคารวมค่าบริการทางการแพทย์)

สามารถตรวจหาแอนติบอดี้หลังฉีดวัคซีน ได้ดังนี้

 

  • AstraZeneca สามารถตรวจได้หลังฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเข็มที่สองแล้ว 4-6 สัปดาห์
  • Sinovac/Sinopharm สามารถตรวจได้หลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 4-6 สัปดาห์
  • ผู้ที่เคยป่วยเป็น COVID-19 และหายป่วยเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ารับการตรวจได้หลังจากติดเชื้อ 4-6 สัปดาห์

 

ข้อจำกัดของการตรวจและข้อควรระวังในการดูผลการทดสอบ:

 

  • ถึงแม้ว่าจะตรวจพบแอนติบอดี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% หากแต่อาจช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อได้ คลินิกฯ แนะนำให้ผู้รับบริการควรมีการป้องกันตนเอง โดยปฎิบัติตามนโยบายควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  • ขณะนี้ ยังไม่มีการกำหนดระดับของแอนติบอดี้ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากถือเป็นโรคระบาดที่เพิ่งอุบัติใหม่ จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
  • ผลตรวจที่ได้จากการใช้น้ำยาตรวจของบริษัทผู้ผลิตแต่ละแห่ง จะไม่สามารถนำค่าของระดับแอนติบอดี้มาเทียบกันได้ เนื่องจากค่าอ้างอิงในการรายงานผลการตรวจไม่เท่ากัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่062-648-8866 / 02-029-1418-9

หรือ facebook.com/primefertilitycenter

 

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
🚩 ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม