10

ก.ย.

การตรวจหาแอนติบอดี้ต่อไวรัส COVID-19

(SARS-CoV-2 Spike Protein Antibodies Testing)

ราคาเพียง!  1,300 บาท (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)

กำหนดการที่ควรเข้ารับการตรวจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคลดังนี้

1. ตรวจหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน (ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด) แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน
2. กรณีผู้ที่เคยป่วยเป็น COVID-19 และหายป่วยเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ารับการตรวจได้หลังจากติดเชื้อ 4-6 สัปดาห์


ข้อจำกัดของการตรวจและข้อควรระวังในการดูผลการทดสอบ:

  • ถึงแม้ว่าจะตรวจพบแอนติบอดี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% หากแต่อาจช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อได้ คลินิกฯ แนะนำให้ผู้รับบริการควรมีการป้องกันตนเอง โดยปฎิบัติตามนโยบายควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  • ขณะนี้ ยังไม่มีการกำหนดระดับของแอนติบอดี้ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากถือเป็นโรคระบาดที่เพิ่งอุบัติใหม่ จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
  • ผลตรวจที่ได้จากการใช้น้ำยาตรวจของบริษัทผู้ผลิตแต่ละแห่ง จะไม่สามารถนำค่าของระดับแอนติบอดี้มาเทียบกันได้ เนื่องจากค่าอ้างอิงในการรายงานผลการตรวจไม่เท่ากัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่062-648-8866 / 02-029-1418-9

หรือ facebook.com/primefertilitycenter

 

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

หมายเหตุ :

🚩 ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
🚩 ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม
🚩 สามารถเข้ารับบริการได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหารแต่อย่างใด (ขออนุญาตให้แจ้งทำนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
🚩 ระยะเวลารอผล 1 วัน หลังจากเข้ารับการตรวจ