04

มี.ค.

Wannabe Package

ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยมีไข่คุณภาพไว้ใช้เมื่อพร้อม ลดความเสี่ยงมีลูกยากในอนาคต
ด้วยแพ็กเกจ เก็บไข่แช่แข็ง กับ Prime Fertility Clinic
เพียง 129,000 บาท จาก ราคาปกติ 189,000 บาท

 

**สำหรับผู้รับบริการชาวไทยเท่านั้น**

7699

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 Package นี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น
🚩 ค่าบริการปีถัดไปคิดราคาเหมาจ่ายปีละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนไข่ (สงวนสิทธิ์เฉพาะไข่ที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมตามแพ็กเกจนี้เท่านั้น)
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Wannabe Package เก็บไข่แช่แข็ง 5 ปี
เพียง 159,000 บาท

**สำหรับผู้รับบริการชาวไทยเท่านั้น**

7700

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 Package เก็บไข่แช่แข็ง 5 ปี นี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น
🚩 ค่าบริการตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไปคิดราคาเหมาจ่ายปีละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนไข่ (สงวนสิทธิ์เฉพาะไข่ที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมตามแพ็กเกจนี้เท่านั้น)
🚩 โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ต้องใช้สิทธิภายใน 31 มีนาคม 2564
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า