01

พ.ย.

IUI Amazing Package
โปรโมชั่นพิเศษ ทำ IUI ฉีดเชื้อผสมเทียม!

ราคาพิเศษ 19,900 บาท

แพ็กเกจนี้สำหรับคู่สมรสชาวไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเท่านั้น

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
062-648-8866 ,  02-029-1418-9

Facebook facebook.com/primefertilitycenter

Line : @primefertility

 

หมายเหตุ :

🚩 Promotion “IUI Amazing Package” เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
🚩 โดยผู้รับบริการสามารถเข้าร่วมการรักษาได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 เท่านั้น
🚩โปรแกรมกระตุ้นไข่ตามแพ็กเกจนี้ จะเป็นยากระตุ้นไข่ชนิดรับประทาน หากผู้รับบริการประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นไข่แบบฉีด คิดค่าใช้จ่ายตามจริงขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ยา
🚩กรณีจองแพ็กเกจแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการรักษา ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาแพ็กเกจ โดยหากมีการยกเลิกแพ็กเกจ คลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าว
🚩 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือหักลบกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

IUI Amazing Package By Dr.Poonkiat

22,900 บาท