27

เม.ย.

Influenza 2020 / HPV Vaccine / ThinPrep / Ultrasound Package

8354

หมายเหตุ คลินิกฯ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ได้แก่ Cervarix และ Gardasil Vaccine สามารถฉีดได้ทั้งชายและหญิง โดยเป็นการฉีดวัคซีนที่ต้นแขน

ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ฉีดจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เข็ม ในระยะเวลา 6 เดือน

ครั้งที่ 1 : ฉีดเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามการนัดหมาย
ครั้งที่ 2 : ฉีดในเดือนที่ 1–2 หลังจากการฉีดครั้งแรก
ครั้งที่ 3 : ฉีดในเดือนที่ 6 หลังจากการฉีดครั้งแรก

ข้อควรระวัง !
• หากมีประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่คลินิกฯ ล่วงหน้า
• การรับวัคซีนหลายชนิดในวันเดียวกันอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการไข้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคล
• ผู้ที่แต่งงานแล้วหรือเคยมีเพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือเชื้อ HPV ก่อนฉีดวัคซีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 062-648-8866 / 02-029-1418-9

หรือ facebook.com/primefertilitycenter

Package Vaccine สำหรับเด็ก
Influenza 2020 / HPV Vaccine

7697
แพ็กเกจนี้ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 9-14 ปี โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย

ฉีดจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เข็ม รวมทั้งสิ้น 2 เข็ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน
ครั้งที่ 1 : ฉีดเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามการนัดหมาย
ครั้งที่ 2 : ฉีดในเดือนที่ 6 หลังจากการฉีดครั้งแรก

 

 

หมายเหตุ :

🚩 Promotion “ Influenza 2020 / HPV Vaccine / ThinPrep / Ultrasound Package และ Package Vaccine สำหรับเด็ก” เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 2563 เท่านั้น
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า