01

ก.พ.

 

สานฝัน By Prime Fertility Clinic

เปิดโอกาสสานฝันในการมีลูกของคุณให้เป็นจริง
เพียงเขียนบอกเล่าประสบการณ์มีบุตรยาก ผ่านหน้า Facebook ของคุณ

 

 

โดยมีกติกาในการร่วมสนุกดังนี้:

1. แชร์โพสต์กิจกรรมแบบสาธารณะ พร้อมเขียนเรื่องราวบอกเล่าประสบการณ์มีบุตรยากลงหน้าเฟซบุ๊ก
2. Tag เพจ Prime Fertility Center
3. Tag เพื่อนของคุณ 10 คน
4. ติด Hashtag : #สานฝันbyprime #Primefertilitycenter
5. แคปหน้าจอที่ร่วมกิจกรรมมาคอมเม้นต์ใต้โพสต์

 

 

– ลุ้นรับรางวัล –

 ICSI PACKAGE ลด 50 % (1 รางวัล)

จากปกติราคา 180,000 บาท

เหลือเพียง

90,000 บาทเท่านั้น!

(เฉพาะคู่สมรสชาวไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยเท่านั้น)

1. แต่งงานมามากกว่า 1 ปี

2. อายุไม่เกิน 40 ปี

3. เคยผ่านการทำ IUI อย่างน้อย 1 ครั้ง

——————————-

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผล: วันที่ 12 มีนาคม 2564

สามารถร่วมสนุกได้ที่ FACEBOOK : http://bit.ly/2LDHWx1 (คลิก)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 062-648-8866 , 02-029-1418-9

Line : @primefertility

 

เกณฑ์การตัดสิน:

  • ผู้ทำตามกติกาครบทุกขั้นตอน จะถูกสุ่มรายชื่อผ่านระบบออนไลน์โดยมีการ Live ผ่าน Page Facebook Prime Fertility Center

ข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม:

1. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่ติดตามแฟนเพจ Prime Fertility Center เท่านั้น
2. ผู้ร่วมกิจกรรม ICSI ลด 50% ต้องมีทะเบียนสมรส
3. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 คู่สมรส ต่อกิจกรรมเท่านั้น
4. ขอยกเว้นพิจารณาและลบข้อความที่ใช้ภาษาหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง และคำตอบที่กรรมการพิจารณาแล้วว่ามีเจตนาคัดลอกคำตอบ หรือมีการแก้ไข ทุจริต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ (เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้ามาใน Message ของ Facebool Prime Fertility Center ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการประกาศผล หากผู้ที่ได้รางวัลไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องสามารถเดินทางมาเข้ารับบริการที่ Prime Fertility Clinic ได้เท่านั้น
8. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
9. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และรางวัลไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นได้
10. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใด ๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์นำเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางของทาง Prime Fertility Clinic และบันทึกภาพและวิดีโอของท่านตลอดกระบวนการรักษา และสามารถทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ
11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับความสำเร็จหรือผลข้างเคียงของการรักษา โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
12. กรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับ
13. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับความสำเร็จหรือผลข้างเคียงของการรักษา โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
14. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.