Time to be mother, โอกาสทองของการเป็นแม่, 最佳当母亲的机会, perfect time to be mother

20至35岁是最佳当母亲的机会

 

你知道吗?最合适的生育年龄是 20 至35岁,从36起女性有孩子的机会一直下降。当到老年人或者没有月经的时间,就没有机会怀孕了。

 

文章来源:PRIME 珍珠生殖中心
https://www.primefertilitycenter.com/zh/20至35-岁是最佳当母亲的机会

————————–

关于不育治疗的问题:                                     

我们患者的视频分享: 请点这里

#ICSI #IUI #试管婴儿 #卵子冷冻 #胚胎冷冻 #精子冷冻 #精液分析 #子宫腔内受精 #冷冻胚胎移植 #植入前遗传测试 #移植前基因诊断 #第二代DNA测序技术 #经皮附睾精子抽吸术 #睾丸精子吸取 #PRIME 珍珠生殖中心 #生殖中心 #不孕不育中心 #泰国曼谷生殖中心

 

Related Posts