การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม กับการทำเด็กหลอดแก้ว

การทำอิ๊กซี่ ราคา

อย่างที่ทราบกันดีว่า พันธุกรรม คือการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่ง หรือจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน เช่น ลักษณะสีผิว ลักษณะเส้นผม ลักษณะสีตา รวมถึงพาหะหรือโรคต่าง ๆ จากผู้เป็นพ่อแม่ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

ในกระบวนการรักษาผู้มีบุตรยากอย่าง ICSI จึงต้องอาศัยเทคนิคที่เรียกว่า การตรวจความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน หรือ Preimplantation Genetic Testing (PGT) เข้ามาทำการวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับโรคบางอย่าง เพื่อคัดเลือกแต่ตัวอ่อนที่แข็งแรงและไม่เป็นโรคทางพันธุกรรมเท่านั้นก่อนที่จะนำตัวอ่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก

ส่วนใหญ่วิธีการตรวจ PGT นี้จะแนะนำให้คู่สามีภรรยาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งคู่ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นพาหะหรือเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง โรคซีสติกไฟโบรซีส เป็นต้น

รวมถึงผู้ที่เคยมีบุตรที่เป็นโรคทางพันธุกรรมมาแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดปกติของทารกในอนาคตได้นั่นเองค่ะ!

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

Related Posts