21

ต.ค.

 

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก Hysteroscopy

เป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปกติในโพรงมดลูก โดยใช้กล้องขนาดเล็กสอดเข้าทางปากมดลูก ซึ่งช่วยให้สามารถเห็นความผิดปกติภายในโพรงมดลูก ที่การตรวจร่างกายปกติ เช่น การตรวจภายใน อัลตร้าซาวนด์ ฯลฯ ทำไม่ได้

การใช้กล้องส่องโพรงมดลูกสามารถช่วยตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวชและผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากทำได้รวดเร็ว แม่นยำ ช่วยให้การรักษาได้ผลดี