MACS Sperm

19

ต.ค.

 

(PESA/ MESA/ TESA/ TESE)

ภาวะมีบุตรยากในเพศชายที่มีความรุนแรง เช่น ปัญหาการหลั่งน้ำเชื้อ การไม่มีน้ำเชื้อจากการวิเคราะห์เชื้ออสุจิอาจเนื่องมาจากภาวะไม่มีตัวอสุจิในน้ำเชื้อ สาเหตุเกิดจากภาวะไม่มีท่อนำเชื้ออสุจิตั้งแต่กำเนิด การทำหมัน หรือไม่พบเชื้ออสุจิที่มีชีวิตหลังจากการหลั่ง หรืออัณฑะมีการอักเสบเนื่องจากไวรัสคางทูมหรือสาเหตุอื่น ๆ วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยากในเพศชายที่มีความรุนแรง มีหลายทางเลือกในการรักษาขึ้นอยู่กับแหล่งเก็บเชื้ออสุจิและความเห็นของแพทย์ดั้งต่อไปนี้:

  • Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration (PESA): การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในหลอดเก็บตัวอสุจิ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา
  • Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration (MESA): การผ่าตัดเปิดผิวหนังโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อให้สามารถค้นหาหลอดเก็บตัวอสุจิได้อย่างแม่นยำ แล้วจึงเก็บเชื้ออสุจิออกมา
  • Testicular Sperm Aspiration (TESA): การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในลูกอัณฑะ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา
  • Testicular Sperm Extraction (TESE): การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกมาเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา