ร่วมงานกับเรา

Prime Fertility Clinic คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
– จบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ
– มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Word, Excel, Power Point
– ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)
– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
– มีประสบการณ์ทางด้านห้องผ่าตัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 19 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
• มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Word, Excel, Power Point
• ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)
• มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ด้านคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์ทำงานในแผนก OPD สูติฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. เตรียมนำแฟ้มตรวจ ดูผลตรวจให้แพทย์
2. เตรียมห้องตรวจและเครื่องอัลตร้าซาวนด์ให้พร้อมทั้งก่อนและหลังใช้งาน
3. เตรียมคนไข้เข้าห้องตรวจ โดยพาเปลี่ยนชุดตรวจก่อน และหลังตรวจ
4. ตรวจสอบ อุปกรณ์และ Supply ต่างๆ ในห้องตรวจให้พร้อมใช้งานในวันถัดไป

คุณสมบัติที่ต้องการ
– อายุ 18-25 ปี
– จบการศึกษาระดับอนุปริญญา – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความเข้าใจในสื่อ Social รูปแบบต่างๆ Facebook YouTube Line Twitter Tiktok และสื่ออื่นๆ
– มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– มีใจรักงานบริการ ขยันขันแข็ง มีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
– มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Powerpoint ได้อย่างคล่องแคล่ว
– สามารถใช้งาน Social Media Application ได้
– มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)

ลักษณะงาน
– ช่วยงานของแผนกการตลาดในส่วนของงานบริการลูกค้าทุกช่องทางโดยเฉพาะช่องทาง Social Media งานประสานงานขาย งานธุรการต่าง ๆ
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานประชาสัมพันธ์องค์กร ส่วนแรงงานสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร

คุณสมบัติ

– อายุ 18-25 ปี
– เป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา – ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
– มีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Level 4-5 ขึ้นไป ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัคร
– มีทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี – ดีเลิศ
– สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Powerpoint ได้อย่างคล่องแคล่ว
– สามารถใช้งาน Social Media Application ได้
– สามารถจบงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลาที่กำหนด
– มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– มีใจรักงานบริการ ขยันขันแข็ง มีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
– มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเอกสารได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)

ลักษณะงาน

– แปลเอกสาร ข่าว บทความ VDO และ Content ต่าง ๆ เป็นภาษาจีน รวมไปถึงเอกสารขององค์กรทั้งหมดที่ต้องจัดทำเป็นภาษาจีน
– ประสานงาน ดูแล อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและ PARTNER ชาวต่างชาติที่สื่อสารด้วยภาษาจีนทุกช่องทาง เช่น Social Media Application, E-mail, Interpersonal Communication เป็นต้น
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ส่วนแรงงานสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร

สวัสดิการ

– วันทำงาน จันทร์ – พุธ และ วันศุกร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (หยุดวันพฤหัส และวันอาทิตย์)
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
– ตรวจสุขภาพประจำปี / รับวัคซีนฟรี
– ฟรีอาหารกลางวัน
– วันหยุดประจำปี
– โบนัสประจำปี ( ตามเงื่อนไขบริษัทฯ )
– อัตราค่าบริการพิเศษสำหรับพนักงานและครอบครัว
– เงินช่วยเหลือตามวาระต่าง (งานสมรส งานศพ คลอดบุตร)
– วันพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
– กิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสร้างสรรค์ประจำปี

สถานที่ทำงาน

  • ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก ตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 22 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เดินทางสะดวก ใกล้ BTS สถานีอารีย์

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว (CV / Resume)
  • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  • ใบประกอบวิชาชีพ

 
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถส่ง Resume มาได้ที่  [email protected]