ร่วมงานกับเรา

Prime Fertility Clinic คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติ

– ไม่จำกัดเพศ
– วุฒิบัตรเวชศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์
– มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ
– มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
– ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน
– มีความตั้งใจในการพัฒนาองค์กร
– สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี
– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 19 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
– มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Word, Excel, Power Point
– ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)
– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
– มีประสบการณ์ทางด้านห้องผ่าตัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
– เพศหญิง

– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Word, Excel, Power Point
– มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
– ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน
– มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)
– เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ

สวัสดิการ

– วันทำงาน จันทร์ – พุธ และ วันศุกร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (หยุดวันพฤหัส และวันอาทิตย์)
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
– ตรวจสุขภาพประจำปี / รับวัคซีนฟรี
– วันหยุดประจำปี
– กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
– โบนัสประจำปี ( ตามเงื่อนไขบริษัทฯ )

สถานที่ทำงาน

  • ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก ตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 22 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เดินทางสะดวก ใกล้ BTS สถานีอารีย์

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว (CV / Resume)
  • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  • ใบประกอบวิชาชีพ

 
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถส่ง Resume มาได้ที่  [email protected]