ร่วมงานกับเรา

Prime fertility Clinic กำลังสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปพร้อมกับเรา

คุณสมบัติเบื้องต้น

– สัญชาติไทย เพศชาย-หญิง
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
– มีประสบการณ์ในการทำงานผู้ช่วยเภสัชกรในโรงพยาบาลหรือร้านขายยา จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ
– ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

ลักษณะงาน

– รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยาของแพทย์เข้าระบบ
– สั่งพิมพ์ฉลากยาอย่างถูกต้อง
– จัดเตรียมยาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– มีใจรักในงานบริการ
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ทางด้านห้องผ่าตัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel เป็นต้น
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน

– Prime Fertility Clinic (ใกล้ BTS อารีย์ )
 
สวัสดิการพนักงาน

– รายได้พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน​
– ค่าใบประกอบวิชาชีพ
– ประกันสังคม
– ค่าล่วงเวลา

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี เอกภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Msoffice Internet ได้ดี
– ผลสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

– ​เป็นล่ามในการติดต่อสื่อสารระหว่างกับคนต่างชาติ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท
– แปลเอกสารประจำแผนก (จีน-ไทย)
– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี เอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Msoffice Internet ได้ดี
– มี TOEIC score 650 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

– เป็นล่ามในการติดต่อสื่อสารระหว่างกับคนต่างชาติ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท
– แปลเอกสารประจำแผนก (อังกฤษ-ไทย)
– อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– หากใช้ โปรแกรม adobe lllustrator/photo shop พิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารการตลาด, online marketing, งานหนังสือสำนักพิมพ์ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเชิงบวก อารมณ์ดี คิดบวก ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้า

ลักษณะงาน

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ และนำมาจัดทำเป็นบทความ รูปภาพ วิดีโอ แผ่นพับ นิตยสาร ให้เหมาะสมกับช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ของคลินิกตอบคำถาม ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆบนสื่อออนไลน์ เช่น [email protected] Facebook instagram twitter เป็นต้น
– นำบทความ รูปภาพ วิดีโอ กิจกรรม และข้อมูลต่างๆของคลินิกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ FB ,IG,TW,website เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
– ตอบคำถาม ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆบนสื่อออนไลน์ เช่น [email protected] Facebook instagram twitter YouTube
– ติดตาม ดูแล จัดการข้อมูลบนเว็ปไซด์ของคลินิกให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น ข้อมูลแพทย์ ตารางการออกตรวจ
– เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพของคลินิก
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีสาขา เลขานุการ , บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– เพศหญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์เลขาผู้บริหารอย่างน้อย 1-2 ปี
– ทักษะภาษาอังกฤษ : ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับปานกลาง
– ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Ms.office , Internet
– มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้งานเร็ว
– มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
– มนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารเชิงบวก อารมณ์ดี คิดบวก ใจเย็น ละเอียดรอบคอบ ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้า

​ลักษณะงาน

– การประสานงานภายในองค์กรตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร
– การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหาร
– ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องใน/นอก คลินิกในโอกาสพิเศษต่างๆ
– การสรุปสาระสำคัญจากการประชุมในระดับงาน/ฝ่าย

​สวัสดิการ

– วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
– ตรวจสุขภาพประจำปี / รับวัคซีนฟรี
– วันหยุดประจำปี
– กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
– โบนัสประจำปี ( ตามเงื่อนไขบริษัทฯ )

สถานที่ทำงาน

  • Prime Fertility Clinic (ใกล้ BTS อารีย์ )

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว (CV / Resume)
  • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  • ใบประกอบวิชาชีพ

 
สนใจสมัครส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดมาได้ที่ : [email protected]