ร่วมงานกับเรา

Prime Fertility Clinic คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติที่ต้องการ
– อายุ 18-25 ปี
– จบการศึกษาระดับอนุปริญญา – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความเข้าใจในสื่อ Social รูปแบบต่างๆ Facebook YouTube Line Twitter Tiktok และสื่ออื่นๆ
– มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– มีใจรักงานบริการ ขยันขันแข็ง มีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
– มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Powerpoint ได้อย่างคล่องแคล่ว
– สามารถใช้งาน Social Media Application ได้
– มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)

ลักษณะงาน
– ช่วยงานของแผนกการตลาดในส่วนของงานบริการลูกค้าทุกช่องทางโดยเฉพาะช่องทาง Social Media งานประสานงานขาย งานธุรการต่าง ๆ
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานประชาสัมพันธ์องค์กร ส่วนแรงงานสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร

คุณสมบัติ

– มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวีดีโอบน Social Media
– สามารถจบงานได้ด้วยตัวเอง และอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
– มีความเข้าใจในสื่อ Social รูปแบบต่างๆ Facebook YouTube Line Twitter Tiktok และสื่ออื่นๆ
– มีความคิดสร้างสรรค์
– มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
– ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับสร้างสรรค์งานต่างๆ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ถ่ายวิดีโอ และภาพนิ่ง
– ตัดต่อวิดีโอ
– สามารถวาง Story Board ได้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างสรรค์งาน / ตัดต่อสื่อโฆษณา VDO ด้วยโปรแกรม Adobe After Effects และ Adobe Premiere ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อใช้การทำโฆษณาบน Online Platform ต่างๆ
– งานออกแบบกราฟิกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะที่จำเป็น

* Adobe Premiere Pro
* Adobe After Effects
* Video Editing
* Adobe Photoshop
* Adobe Illustrator
* Social Media Application

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
– จบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ
– มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Word, Excel, Power Point
– ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)
– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
– มีประสบการณ์ทางด้านห้องผ่าตัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

– เพศหญิง
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่สมัคร อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
– TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน
– TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 78 คะแนน
– IELTS ไม่ต่ำกว่า BAND 5.5
– มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี – ดีเลิศ
– มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอยู่ในระดับดี – ดีเลิศ
– สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Powerpoint ได้อย่างคล่องแคล่ว
– สามารถใช้งาน Social Media Application ได้
– สามารถจบงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลาที่กำหนด
– มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– มีใจรักงานบริการ ขยันขันแข็ง มีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
– มีไหวพริบ เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเอกสารได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)

ลักษณะงาน

– แปลเอกสาร ข่าว บทความ VDO และ Content ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ รวมไปถึงเอกสารขององค์กรทั้งหมดที่ต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ
– ประสานงาน ดูแล อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและ PARTNER ชาวต่างชาติที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทุกช่องทาง เช่น Social Media Application, E-mail, Interpersonal Communication เป็นต้น
– จัดทำ และ/หรือ ตรวจสอบเอกสารการขายและสัญญาต่าง ๆ ทางธุรกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ PARTNER ทางธุรกิจขององค์กร ในแง่ของการขาย การตลาดและการประชาสัมพันธ์
– รับ-ส่ง E-mail ตลอดจนจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นทางการขององค์กร ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในแง่ของการขาย การตลาดและการประชาสัมพันธ์
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ส่วนแรงงานสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร

สวัสดิการ

– วันทำงาน จันทร์ – พุธ และ วันศุกร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (หยุดวันพฤหัส และวันอาทิตย์)
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
– ตรวจสุขภาพประจำปี / รับวัคซีนฟรี
– วันหยุดประจำปี
– กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
– โบนัสประจำปี ( ตามเงื่อนไขบริษัทฯ )

สถานที่ทำงาน

  • ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก ตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 22 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เดินทางสะดวก ใกล้ BTS สถานีอารีย์

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว (CV / Resume)
  • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  • ใบประกอบวิชาชีพ

 
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถส่ง Resume มาได้ที่  [email protected]