ร่วมงานกับเรา

Prime Fertility Clinic คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่งดังนี้

คุณสมบัติ

• จบการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต
• ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 19 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
• มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักในงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Word, Excel, Power Point
• ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นในหน้าที่การงาน
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking Skill)
• มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ด้านคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประสบการณ์ทำงานในแผนก OPD สูติฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. เตรียมนำแฟ้มตรวจ ดูผลตรวจให้แพทย์
2. เตรียมห้องตรวจและเครื่องอัลตร้าซาวนด์ให้พร้อมทั้งก่อนและหลังใช้งาน
3. เตรียมคนไข้เข้าห้องตรวจ โดยพาเปลี่ยนชุดตรวจก่อน และหลังตรวจ
4. ตรวจสอบ อุปกรณ์และ Supply ต่างๆ ในห้องตรวจให้พร้อมใช้งานในวันถัดไป

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 35 ปี  ไม่จำกัดเพศ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์และมีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
• มีความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
• มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
• หากมีประสบการณ์ตรวจวิเคราะห์ด้าน IMMUNOLOGY จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO 15189, ISO 15190, JCI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรับผิดชอบ

• ปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตามรายการทดสอบของหน่วยงาน
• ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และเตรียมอสุจิสำหรับการผสมเทียม / ทำเด็กหลอดแก้ว
• ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการตรวจผลการตรวจวิเคราะห์ตามรายการทดสอบที่รับผิดชอบ
• ควบคุม และจัดการทำเอกสารเพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ISO15189, ISO15190, JCI
• ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

– วันทำงาน จันทร์ – พุธ และ วันศุกร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (หยุดวันพฤหัส และวันอาทิตย์)
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
– ตรวจสุขภาพประจำปี / รับวัคซีนฟรี
– ฟรีอาหารกลางวัน
– วันหยุดประจำปี
– โบนัสประจำปี ( ตามเงื่อนไขบริษัทฯ )
– อัตราค่าบริการพิเศษสำหรับพนักงานและครอบครัว
– เงินช่วยเหลือตามวาระต่าง (งานสมรส งานศพ คลอดบุตร)
– วันพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
– กิจกรรมท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสร้างสรรค์ประจำปี

สถานที่ทำงาน

  • ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก ตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 22 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เดินทางสะดวก ใกล้ BTS สถานีอารีย์

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว (CV / Resume)
  • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  • ใบประกอบวิชาชีพ

 
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถส่ง Resume มาได้ที่  [email protected]