21

ต.ค.

 

Sperm Freezing การแช่แข็งอสุจิ

ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์(อสุจิและไข่) และตัวอ่อนด้วยวิธีการแช่แข็ง (Cryopreserve) ซึ่งสามารถเก็บรักษาเซลล์หรือตัวอ่อนไว้ได้เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสของการรักษาภาวะมีบุตรยากให้มีวิธีในการรักษาได้หลากหลายขึ้น เทคนิคการแช่แข็งที่ทันสมัยและแทบจะไม่ทำให้เซลล์หรือตัวอ่อนที่ฝากไว้เสียหาย และผลสำเร็จในการตั้งครรภ์เมื่อใช้เซลล์แช่แข็งเหล่านี้ก็แทบไม่แตกต่างจากปกติเลย โดยในปัจจุบันนิยมการทำ Vitrification หรือการแช่แข็งตัวอ่อนโดยใช้น้ำยา Cryoprotectant ที่มีความเข้มข้นสูง และทำให้เย็นอย่างรวดเร็วโดยในโตรเจนเหลว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลึกน้ำแข็งมาทำลายเซลล์ วิธีนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยประมาณ 30 นาทีต่อราย

Sperm Freezing การแช่แข็งอสุจิ
การแช่แข็งอสุจิ หรือ Sperm Freezing  คือการเก็บอสุจิไว้ในถึงไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 C ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานเกิน 10 ปี โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการแช่แข็งอสุจิได้แก่
• คุณภาพของอสุจิก่อนการแช่แข็ง
• ชนิดและความเข้มข้นของสารป้องกันการถูกทำลายของอสุจิ
• อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่แข็งและการละลาย

การแช่แข็งอสุจิเป็นวิธีสำหรับผู้ชายที่จะเก็บอสุจิหรือสเปิร์มไว้เพื่อการใช้งานในอนาคต ซึ่งเป็นบริการสำหรับฝ่ายชายที่ไม่สามารถมาเก็บน้ำเชื้อในวันเดียวกับที่ฝ่ายหญิงจะทำการเก็บไข่ หรือจะต้องเข้ารับการรักษาบางอย่างที่มีการฉายรังสี หรือฝ่ายชายที่ต้องการทำหมันและการรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของตัวอสุจิ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้ชายอาจเลือกที่จะแช่แข็งอสุจิก่อนที่จะได้รับการรักษา

การแช่แข็งของอสุจิช่วยให้อสุจิที่เก็บไว้นี้สามารถใช้ในการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ เช่น การผสมเทียมภายในมดลูก (IUI) หรือการปฏิสนธิในหลอดทดลอง (IVF) ในอนาคตอีกด้วย