26

ก.พ.
ข่าวประชาสัมพันธ์

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 8

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 8 นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director คุณปรียานุช ชุมพลกูลวงศ์ C […]

09

ธ.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 7

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 7 ณ วัดป่ารัตนมณี ธรรมยุต จ.สระบุรี นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director คุณปรียานุช ชุมพลก[…]

02

ส.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 6

โครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 6 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท Prime Fertility Center จัดโครงการโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 6 แต่เนื่องด้วยสถานก[…]

31

พ.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 5

Prime Fertility Center จัดโครงการโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 5 นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director และ คุณปรียานุช ชุม[…]

02

มี.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 4

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 4 นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director และ คุณปรียานุช ชุมพลกูลวง[…]

15

ธ.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 3

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 3 นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director และ คุณปรียานุช ชุมพลกูลวง[…]

02

ต.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 2

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 2 นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director และ คุณปรียานุช ชุมพลกูลวง[…]

02

ต.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 1

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director และ คุณปรียานุช ชุมพลกูลวงศ์ CFO พร้อ[…]