13

ก.พ.

การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP อยากมีลูก มีบุตรยาก ภาวะมีบุตรยาก – Prime Fertility Center

PRP (Platelet Rich Plasma) คือ การนำเลือดของตนเองมาปั่นรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เกิดการแยกชั้นของพลาสมา

ในพลาสมานั้นประกอบไปด้วยเกล็ดเลือดที่มีปริมาณสูง ทั้งนี้เกล็ดเลือดมีคุณสมบัติสามารถผลิตสารเช่น Growth Factor และ Cytokines หลายชนิด เช่น Transforming Growth Factor (TGF), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), Platelet-derived Growth Factor (PDGF) และ Epidermal Growth Factor (EGF) เป็นต้น โดยสารต่าง ๆ เหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพเซลล์ของร่างกาย

จากคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้จึงมีการนำเลือดมาปั่นเพื่อให้เข้มข้นมากกว่าเลือดปกติ 3-5 เท่า และนำมาฉีดเข้าอวัยวะหรือเนื้อเยื่อเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ มีการนำมาใช้แพร่หลายเนื่องจากวิธีการนี้ไม่ได้รุนแรงมาก ผลข้างเคียงน้อย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ปลูกผม เสริมความงาม ลดการเหี่ยวย่นของผิวหนัง

ในแง่ของการรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้มีการนำเทคนิคนี้มาศึกษาวิจัยและใช้เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว ดังนี้

  1. การฉีด PRP รังไข่ คือการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นเข้าไปในรังไข่ทั้ง 2 ข้างผ่านทางช่องคลอด เพื่อกระตุ้นการทำงานของรังไข่ให้สามารถผลิตไข่ได้จำนวนมากขึ้น คุณภาพไข่ดีขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยที่เตรียมกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว ผู้ป่วยวัยใกล้หมดประจำเดือน รังไข่เสื่อมก่อนวัย หรือมีประวัติไข่น้อยจากการทำเด็กหลอดแก้วครั้งก่อน ๆ
  2. การฉีด PRP โพรงมดลูก คือการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นเข้าไปในผนังมดลูกผ่านทางช่องคลอด เพื่อกระตุ้นให้ผนังมดลูกมีความหนาตัวเหมาะกับการย้ายตัวอ่อนที่ได้จากการทำเด็กหลอดแก้ว วิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีประวัติผนังมดลูกบาง โดยการฉีด PRP โพรงมดลูกนี้จะทำในระหว่างการเตรียมผนังมดลูกสำหรับการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง (FET) เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จหลังการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก

การฉีด PRP ควบคู่กับการรักษาภาวะมีบุตรยากนี้ หลายปีที่ผ่านมาพบว่าในกลุ่มผู้มีไข่สำรองน้อย รังไข่ล้มเหลว เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวไม่พอ รวมถึงหญิงวัยใกล้หมดประจำเดือนที่ต้องการจะกระตุ้นไข่แทนที่การใช้ไข่จากผู้บริจาค พบว่าหลังจากรักษาแล้วผู้ป่วยบางคนมีการตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้น ได้ไข่มากขึ้น และอาจนำไปสู่การตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ในที่สุด หรือในกลุ่มที่มีประวัติผนังมดลูกบาง หลังการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นและสามารถย้ายตัวอ่อนแล้วตั้งครรภ์สำเร็จ

อย่างไรก็ดีการรักษาวิธีนี้ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานในระดับสากล และผลการรักษาไม่แน่นอน อัตราความสำเร็จไม่สูง แต่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรงเหล่านั้น

 

สนใจเข้ารับการปรึกษาภาวะมีบุตรยาก

โทร : 062-648-6688 / 062-648-8866 / 02-029-1418–9
Line : @primefertility ( http://line.me/ti/p/~@primefertility )
Facebook : m.me/primefertilitycenter
Instagram / Twitter : primefertilitycenter
E-mail : [email protected]