ประสบการณ์ความสำเร็จภาวะมีบุตรยาก อยากมีลูก

เรื่องราวของผู้ที่ประสบความสำเร็จ จากการมารักษา ภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ ฝากไข่ เด็กหลอดแก้ว อิ๊กซี่ ICSI , IUI , IVF

วีดีโอเรื่องราวความสำเร็จ By Prime Fertility Clinic