สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

นพ. พูนเกียรติ ปัญญามิตร

“Serve Humanity, Fulfill Everyone”​

การศึกษา :
• ปี 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• ปี 2555 ประกาศนียบัตรเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
• ปี 2550 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
(ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
• ปี 2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน :

• ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ : ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• ผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์ : โอวี่ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช
• ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ : ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 1 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :
• สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เเห่งอเมริกา

การอบรม :
• ปี 2566 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
• ปี 2562 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
• ปี 2561 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน
• ปี 2560 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
• ปี 2558 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
• ปี 2557 การประชุมนานาชาติเรื่องแนวทางการช่วยการเจริญพันธุ์ด้วยวิธีการรักษาแบบไม่รุนแรง ครั้งที่ 7 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
• ปี 2556 หลักสูตรอัลตราซาวด์ในวิชาสูติ-นรีเวชขั้นสูง มหาวิทยาลัยนานาชาติ Ian Donald สถาบันการศึกษาการอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ จัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

พญ. ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์

เพราะสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขและครอบครัวที่สมบูรณ์

การศึกษา :
• ปี 2565 วุฒิบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปี 2563 วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปี 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติการทำงาน :
• แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :
• สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย

การอบรม :
• ปี 2567 ประชุมประจำปีของศูนย์อบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน
• ปี 2567 เข้าอบรมประชุมประจำปีของสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• ปี 2566 ประชุมประจำปีของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 ณ ประเทศไต้หวัน
• ปี 2566 ประชุมวิชาการของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย
• ปี 2566 เข้าอบรมประชุมประจำปีของสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• ปี 2565 เข้าอบรม Embryo Training and Workshop 2022 โดย เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. การแพทย์จำกัด
• ปี 2565 เข้าอบรมประชุมประจำปีของสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• ปี 2564 เข้าอบรมประชุมประจำปีของสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• ปี 2563 เข้าอบรม In-house cadaveric workshop for gynecologic laparoscopy โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปี 2563 เข้าอบรม CMU gynecological surgical workshop ครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานด้านวิชาการ :
• รางวัลชนะเลิศประกวดงานวิจัย เรื่อง The effect of combined hormonal contraceptives usage on bone turnover markers: a systematic review and meta-analysis
• รางวัลชนะเลิศนำเสนอประกวดงานวิจัยโดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.จิตรลดา อุดมผล

“ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริง”

การศึกษา : 

• ปี 2547–2551 ปริญญาตรี จาก คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ :

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.9235

Certificate:

 • ESHRE Certification of Clinical Embryologists

ประวัติการทำงาน : 

• ปัจจุบัน : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซนเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2562 – 2564 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก อาร์เอฟจี แบงค็อก กรุ๊ป
• 2561 – 2562 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เอ็นเอช รีโปรดักทีฟ เซนเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• 2553 – 2561 : นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
• 2552 – 2553 : นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท 2
• 2551 – 2552 : นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการโครโมโซม กองสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม :
• 2566

 • 39th Annual Meeting of ESHRE, Denmark

• 2563

 • 24th Annual Scientific Meeting 2020, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • From Physiology to Clinical Application in ART lab), Association of Thai Embryologists, Thailand

• 2562

 • PGT course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Quality Management Course at the Centre of Excellence for Fertility in Bangkok, Thailand
 • Cryotop Vitrification, KITAZATO, Thailand
 • Total Quality Management (TQM) IVF lab, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • 23rd Annual Scientific Meeting 2019, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2561

 • Piezo ICSI and Spindle Imaging, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • Oocyte activation; Assessment of Sperm, DNA Fragmentation; and sperm Vitrification, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • New Horizons in Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 3rd Intensive course for Scientist in Medical Assisted Reproductive Technology, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 22nd Annual Scientific Meeting 2018, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Preimplantation Genetic Tests, Association of Thai Embryologists, Thailand

• 2560

 • ATE Training Course “Cryopreservation”, Thailand
 • TSRM Training Course “Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)”, Thailand
 • 33rd Annual Meeting of ESHRE, Switzerland
 • 21st Annual Scientific Meeting 2017, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • TSRM Training Course “Oocyte cryopreservation”, Thailand

• 2559

 • In Vitro Maturation of Human Oocytes Lab Set Up Course, SAFE Fertility Center, Thailand
 • Clinical Application of Time-lapse Culture System, Vitrolife, Thailand
 • Troubleshooting in IVF and ICSI, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • TSRM Training Course “Blastocyst Biopsy”, Thailand
 • 1st Scientific meeting and hands on workshop On Assisted Reproductive Technology laboratory, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Embryo Culture System: All you need to know, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 20th Annual Scientific Meeting 2016, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2558

 • Biopsy Workshop to Promote Healthier Babies, SAFE Fertility Center, Thailand
 • Embryo Transfer Techniques, Association of Thai Embryologists, Thailand
 • 19th Annual Scientific Meeting 2015, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand
 • Ovarian tissue &oocyte cryopreservation, Thai Society for Reproductive Medicine, Thailand

• 2555

 • 28th Annual Meeting of ESHRE, Turkey

• 2554

 • Optimal A.R.T. management in Asia, Chiangmai University, Thailand

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป