21

ต.ค.

 

MACS Sperm (Magnetic-Activated Sorting)

การคัดเลือกอสุจิโดยใช้ MACS ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลดีต่อการคัดเลือกอสุจิ โดยจะสามารถแยกตัวอสุจิที่มีการตายของเซลล์บางส่วน (Apoptotic Spermatozoa) ออกจากตัวอสุจิที่ปกติได้ เพื่อให้ได้อสุจิที่มีคุณภาพดี เช่น motility, viability และ morphology ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น

หลักการคือ น้ำยา MACS GMP Annexin V จะไปจับกับ Apoptotic Spermatozoa เมื่อนำมาผ่าน MACS Column ที่มีสนามแม่เหล็กอยู่ ซึ่ง Apoptotic Spermatozoa จะติดที่ Column ไม่สามารถผ่าน Column ลงมาได้ ส่วน non-apoptotic spermatozoa จะสามารถผ่าน Column ลงมา

จากนั้นจะนำตัวอสุจิที่ผ่าน Column ลงมา ซึ่งเป็นตัวอสุจิที่มีคุณภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรงเข้าสู่กระบวนการเตรียมน้ำเชื้อต่อไป