Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 8

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 8

นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director คุณปรียานุช ชุมพลกูลวงศ์ CFO และ แพทย์หญิงวิภาวี เหลืองตั้งวโรดม พร้อมกับพนักงาน ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และของใช้จำเป็น มอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร

โดยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในระยะไกล ตามมาตรการ COVID-19 ของทางโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565-

Related Posts