Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 1

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director และ คุณปรียานุช ชุมพลกูลวงศ์ CFO พร้อมกับพนักงาน ร่วมช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วยการส่งมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 ชุด พร้อมหน้ากากผ้า และสเปรย์แอลกอฮฮอล์ ที่บริเวณสวนพญาไทภิรมย์https://www.primefertilitycenter.com/prime-csr-1

Related Posts