Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 2

Prime Fertility Center จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ครั้งที่ 2 นำโดย นายแพทย์ พูนเกียรติ ปัญญามิตร CEO & Medical Director และ คุณปรียานุช ชุมพลกูลวงศ์ CFO พร้อมกับพนักงาน
ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)https://www.primefertilitycenter.com/prime-csr-2

Related Posts