การเลือกใช้ยากระตุ้นไข่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง?

ทำ iui ที่ไหน ดี

การเลือกใช้ยากระตุ้นไข่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง?

ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วอย่างวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) การกระตุ้นไข่นั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นวิธีการที่จะทำให้ได้ไข่จำนวนมากพอและเหมาะสมต่อการไปปฏิสนธิกับตัวอสุจิจนได้เป็นตัวอ่อน

เพราะหากได้ปริมาณของไข่เยอะและมีคุณภาพดีก็ถือว่าเป็นแต้มต่อให้อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์มีมากขึ้นนั่นเอง

ขั้นตอนของการกระตุ้นไข่นี้ ยาที่ใช้มีทั้งยาแบบรับประทานและยาฉีด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้เป็นยาฉีด เพราะตัวยานั้นจะไปกระตุ้นโดยตรงที่รังไข่ เพื่อให้มีการผลิตฟองไข่มากขึ้น โดยทั่วไปจะฉีดยาประมาณ 8-12 วัน เริ่มตั้งแต่ประจำเดือนมาวันที่ 2-3 ของรอบเดือน

โดยชนิดของยาที่ใช้ ปริมาณยา และจำนวนวันในการฉีดของผู้รักษาแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย ดังนี้
1. อายุ
2. น้ำหนักตัว เช่น กรณีน้ำหนักตัวมาก ปริมาณการใช้ยาก็จะมากขึ้น
3. ระดับฮอร์โมนก่อนการกระตุ้นไข่
4. ประวัติการรักษา หรือคุณภาพตัวอ่อนก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
5. การตอบสนองของยากระตุ้นไข่ ของแต่ละคน
6. โรคประจำตัว เช่น PCOS

ทั้งนี้ การตอบสนองต่อยากระตุ้นไข่ในผู้รักษาแต่ละรายไม่เท่ากัน หากใช้ยาที่ไม่เหมาะสมอาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ดังนั้น❗ การเลือกใช้ยากระตุ้นไข่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับผู้รักษาแต่ละคนมากที่สุดนั่นเองค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการทำเด็กหลอดแก้ว : www.primefertilitycenter.com/package-promotion/icsi-fulfill-family-package-2/

Related Posts