ท้องแฝด, มีบุตรยาก, ตั้งครรภ์แฝด, twin

ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์แฝด

ทารก

 • เกิดความผิดปกติทางโครงสร้างร่างกายทารกพัฒนาไปอย่างไม่ปกติจากการเบียด กดทับกัน ทำให้เกิดโรคพิการแต่กำเนิด
 • ภาวะทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า (IUGR)
 • ทารกมีการถ่ายเทเลือดให้กัน ในครรภ์แฝดแท้นั้นมีความเป็นไปได้ที่หลอดเลือดในรกจะเชื่อมระบบไหลเวียนโลหิตของทารกเข้าด้วยกัน ทำให้ทารกคนหนึ่งเสียเลือดจนตัวเล็กลงและเกิดภาวะโลหิตจาง ในขณะที่อีกคนที่ได้รับเลือดมากเกินอาจเกิดหัวใจวายได้
 • ทารกเสียชีวิตในครรภ์
 • ทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหลังจากคลอดหรือเกิดโรคระยะยาว เช่นโรคปอดเรื้อรัง กระจกตาเสื่อม
 • สายสะดือรกพันกัน พบได้ไม่บ่อยและส่วนใหญ่จะเกิดกับทารกแฝดที่อยู่ในถุงตั้งครรภ์เดียวกัน
 • ภาวะแทรกซ้อนบางอย่างอาจไม่ได้เกิดขึ้นขณะอยู่ในครรภ์หรือเห็นได้ทันทีเมื่อหลังคลอด แต่ไปปรากฏในภายหลัง เช่น ปัญหาด้านการพูดและสื่อสาร การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

 แม่

 • มีอาการแพ้ท้อง เหนื่อย เพลียมากกว่าการตั้งครรภ์ปกติ
 • มีโอกาสแท้งบุตรมากขึ้น
 • มารดาจะมีภาวะขาดธาตุเหล็ก ขาดสารอาหารมากขึ้น เนื่องจากทารกมีการนำสารอาหารในร่างกายไปใช้มากกว่าปกติ
 • มีโอกาสเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษมากกว่าปกติ
 • มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้น
 • คลอดก่อนกำหนด
 • น้ำหนักตัวของทารกในครรภ์น้อยกว่าปกติ
 • ภาวะรกเกาะต่ำ มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดมากขึ้น
 • โอกาสผ่าตัดคลอดบุตรมากขึ้น จากท่าหรือส่วนนำของทารกที่ไม่ปกติ
 • ทารกเจริญเติบโตไม่เท่ากัน มีการแย่งอาหารกัน
 • สายสะดือพันกัน ทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์
 • ภาวะตกเลือดหลังคลอดมากขึ้น เนื่องจากตอนตั้งครรภ์มีการขยายตัวของมดลูกมากกว่าปกติ ทำให้หลังคลอดมดลูกหดตัวได้ไม่ดี
 • ปวดเมื่อยหลัง / เอว / เข่า
 • ริดสีดวงทวารหนัก
 • ผิวแตกมาก
 • มีน้ำหนักเกินมากต่อเนื่องหลังคลอด

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/ความเสี่ยงในการตั้งครร

Related Posts