ความแตกต่างของ IUI และ ICSI

พบกับความแตกต่างของการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้อผสมเทียมและอิ๊กซี่ แต่จะเหมาะกับการรักษาด้วยวิธีไหน คงต้องดูที่สาเหตุและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ

IUI ปฏิสนธิในร่างกาย ให้ไข่กับอสุจิผสมกันเอง

IUI การฉีดเชื้อผสมเทียม หรือ IUI (Intra – uterine insemination) เป็นการปฏิสนธิในร่างกายที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ วิธีการโดยทั่วไปคือจะมีการกระตุ้นการตกไข่ในผู้หญิง เมื่อขนาดของถุงไข่เจริญเต็มที่ก็ฉีดยากระตุ้นให้ไข่สุกและเกิดการตกไข่ จากนั้นแพทย์จะฉีดน้ำเชื้ออสุจิที่เตรียมจากห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วเข้าไปสู่โพรงมดลูกแล้วให้อสุจิกับไข่ปฏิสนธิกันเอง

ICSI ปฏิสนธินอกร่างกาย ใช้วิธีใส่อสุจิเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง

ส่วน ICSI อิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic sperm injection เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธ์มาช่วย จะมีการกระตุ้นไข่และเก็บออกมาจำนวนหลายฟอง จากนั้นการนำไข่และเชื้ออสุจิมาปฏิสนธิภายนอกร่างกาย จะมีการเอานำอสุจิและไข่ที่คัดเลือกแล้วว่าที่ดีที่สุดมาผสมกัน โดยการใส่อสุจิเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง หลังจากนั้นจะนำไข่ที่ผสมแล้วตัวอ่อนไปเพาะเลี้ยงให้เป็นตัวอ่อน เมื่อเติบโตดีจึงนำตัวอ่อนฉีดกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวที่มดลูกและเจริญเติบโตเป็นทารก

Your Comment:

Related Posts

โปรเจสเตอโรน

07

ธ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

โปรเจสเตอโรน ฮอร์โมนอีกตัวที่สำคัญของคุณแม่

นอกจากเอสโตรเจนที่คุ้นหูกันแล้ว ยังมีฮอร์โมนที่สำคัญสำหรับผู้หญิงอีกตัวหนึ่ง นั่นก็คือฮอร์ […]

07

ธ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

5 คำถามคลายสงสัยเรื่องอิ๊กซี่

หลายคนอาจจะเคยได้ยินการพูดถึงการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี “อิ๊กซี่ ICSI” แล้ววิธีการนี้เป[…]