ตกขาวมีกลิ่น คัน มีสีเขียว เกิดจากอะไร? รักษาได้อย่างไร?

ตกขาวปกติจะมีลักษณะเป็นสีขาว สีครีม สีเหลืองอ่อน ในช่วงก่อนและหลังการมีประจำเดือนมักจะข้น เหนียว ช่วงกลางรอบเดือนจะมีลักษณะใส เหลวข้น
ตกขาวเป็นสารคัดหลั่งที่เกิดจากมูกบริเวณปากมดลูก เศษเยื่อบุผิวช่องคลอดที่ผลัดตัวและน้ำคัดหลั่งจากมดลูกและช่องคลอดรวมกันไหลมายังช่องคลอด
ตกขาวทำหน้าที่หล่อลื่นสร้างความชุ่มชื้นและช่วยป้องกันการติดเชื้อ โดยผู้หญิงทุกคนจะมีตกขาวตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา
ซึ่งตกขาวจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะฮอร์โมน อายุ สภาพแวดล้อมของช่องคลอดและอื่นๆ

ตกขาวที่ผิดปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้

  • การติดเชื้อและอาการป่วยต่างๆ ได้แก่
    การติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดภาวะช่องคลอดอักเสบ การแพร่กระจายของเชื้อรา ทำให้เกิดโรคเชื้อราในช่องคลอด หากตกขาวมีสีเขียว / เหลืองจัดและมีกลิ่น
    มักมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ถ้ามีอาการคันร่วมกับมีตกขาวปริมาณมากคล้ายนมบุด มักเกิดจากการติดเชื้อรา
  • สาเหตุอื่นนอกจากการติดเชื้อ
    อาจเกิดจากการมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องคลอดหรือปากมดลูก การแพ้สารเคมี เช่น สารจากผ้าอนามัย หรือถุงยางอนามัย การสวนล้างช่องคลอด
    การเกิดติ่งเนื้อที่ปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกโพรงมดลูก เป็นต้น

การรักษาอาการตกขาวผิดปกติ

ให้รักษาตามสาเหตุและโรคที่ป่วยทำได้โดยการรักษาด้วยยาเฉพาะทางหรือการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับอาการป่วยและความรุนแรงของโรค แต่โดยทั่วไป ตกขาวมักเกิดจากการติดเชื้อประเภทแบคทีเรียหรือเชื้อราในช่องคลอด ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้และต้องอยู่ภายใต้การตรวจรักษาดูแลของแพทย์เพื่อหาสาเหตุของโรคต่อไป

ดังนั้นหากคุณผู้หญิงมีตกขาวผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/ตกขาวมีกลิ่น-คัน

Related Posts