ตรวจเช็กสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ดีอย่างไร ทำไมถึงต้องตรวจ?

 

การเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากปัจจัยด้านครอบครัวหรือรายได้แล้ว การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเช่นกัน

สำหรับการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ เป็นการป้องกันโรค ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือโรคทางพันธุกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน ธารัสซีเมีย หรือความดันโลหิต เป็นต้น

หรือจะเป็นการตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อดูว่าพ่อและแม่ว่ามีภาวะการมีบุตรยากหรือไม่ เพราะถ้าอายุมากขึ้นก็ย่อมเกิดความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ได้ง่าย

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเพื่อรับรู้ถึงความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ได้ เช่น คนไข้มีประวัติการแท้ง หรือว่าครรภ์เป็นพิษหรือไม่นั่นเอง

📌สนใจบริการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์กับ Prime Fertility Clinic ทักแชทสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

ICSI การทำอิ๊กซี่ การทำอิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic sperminjection (ICSI) เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งขั้นตอนคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF แต่การทำอิ๊กซี่จะมีความแตกต่างคือ อิ๊กซี่เป็นการนำเอาอสุจิที่ผ่านการคัดเลือกที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมต่อไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการปฏิสนธิหนึ่งใบ โดยการใส่อสุจิเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง กระบวนการนี้จะต้องมีการกระตุ้นไข่ด้วยยาฮอร์โมนเพื่อให้ได้ไข่จำนวนหลายใบ และยังให้ผลการปฏิสนธิเป็นที่น่าพึงพอใจ ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิหรือการปฏิสนธิแบบผิดปกติอันเนื่องมาจากไข่และอสุจิ เช่น การเกิดการผสมด้วยอสุจิหลายตัว, อสุจิไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น หลังจากนั้นตัวอ่อนจะถูกนำไปเพาะเลี้ยงในภาวะที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการตัวอ่อน แล้วจึงนำตัวอ่อนฉีดกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนฝังตัวที่มดลูกและเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไป

คู่สมรสที่ควรรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการทำ ICSI
1. ฝ่ายหญิงมีอายุค่อนข้างมาก (มากกว่า 35 ปี)
2. ฝ่ายหญิงมีภาวะท่อนำไข่ตีบตันทั้งสองข้าง
3. ฝ่ายหญิงมีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่อนข้างรุนแรง
4. ฝ่ายหญิงมีการทำงานของฮอร์โมนรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง หรือโรคถุงน้ำรังไข่ (PCOS)
5. ฝ่ายชายมีอสุจิผิดปกติรุนแรง ทั้งทางด้านรูปร่าง ความสามารถในการเคลื่อนที่ รวมถึงจำนวนของอสุจิด้วย
6. ฝ่ายชายที่เป็นหมันหรือทำหมัน แต่ยังคงมีการสร้างอสุจิและสามารถนำอสุจิออกมาได้จาก วิธีการผ่าตัด เช่น การทำ PESA, TESA, TESE เป็นต้น
7. คู่สามีภรรยาที่เคยไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกายด้วยวิธี IVF
8. คู่สามีภรรยาที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมด้วยของตัวอ่อน

สำหรับคู่สามีภรรยาที่วางแผนมีบุตรไว้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอย่างไร ควรจะปรึกษากับใครดี Prime Fertility Clinic จะเป็นตัวช่วยเพื่อทำให้เกิดเป็นครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมของคู่สามีภรรยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถมาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

2. หลังการปรึกษาผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วจะมีการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหาสาเหตุ เพื่อการรักษาและการวางแผนของขั้นตอนต่อไป
– ฝ่ายหญิง : ตรวจร่างกายด้วยการอัลตร้าซาวนด์ ประเมินโพรงมดลูก สภาพของไข่ และตรวจวิเคราะห์เลือด ส่วนทางด้านจิตใจไม่ควรเครียดกังวลกับการมีบุตรมากเกิน เพราะอาการดังกล่าวจะส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายได้
– ฝ่ายชาย : ตรวจวิเคราะห์เลือด และตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อ

3. เมื่อทราบผลการตรวจวิเคราะห์แล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำในการวางแผนการมีบุตร อาจจะเริ่มต้นจากการใช้วิธีธรรมชาติก่อน 3-4 รอบ หรือจะใช้วิธีการทางการแพทย์เข้ามาช่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของภาวะมีบุตรยากและสภาพร่างกายของทั้งสองฝ่ายด้วย

การทำ ICSI ราคา มีบุตรยาก หมอรักษามีบุตรยาก ตรวจ อสุจิ

Related Posts