ถุงไข่แดง (Yolk Sac) คืออะไร?

 

ถุงไข่แดง (Yolk Sac) ถุงที่ติดอยู่กับตัวอ่อน เริ่มเห็นขนาดประมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 มม. ที่อายุครรภ์ 5 สัปดาห์ ประกอบไปด้วยเส้นเลือดเล็กๆ มากมาย

โดยเลือดจะถูกลำเลียงไปยังผนังของถุงไข่แดง และไหลเวียนกลับไปยังหัวใจของตัวอ่อน สารอาหารก็จะถูกดูดซึมจากถุงไข่แดง และลำเลียงไปยังตัวอ่อนในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ก่อนที่รกจะพัฒนาอย่างสมบูรณ์และมาทำหน้าที่ส่งอาหารไปยังตัวอ่อนแทนถุงไข่แดงในเวลาต่อมา

เมื่ออายุครรภ์มากขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 7 เป็นต้นไป ตัวอ่อนจะมีการพัฒนาเพิ่มขนาดและอวัยวะขยายขึ้นเรื่อยๆ แต่ถุงไข่แดงยังคงมีขนาดเท่าเดิม อาหารจากถุงไข่แดงจึงไม่เพียงพอ และเปลี่ยนมาดูดซึมอาหารผ่านรกแทน

ซึ่งระยะนี้รกได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อดูดซึมให้สารอาหารแก่ตัวอ่อนแล้ว ถุงไข่แดงนั้นก็จะหมดหน้าที่ลงและสลายไป

ในอายุครรภ์ปลายสัปดาห์ที่ 12-14 รกของทารกที่พัฒนาจนสมบูรณ์แล้วจะทำหน้าที่แทนถุงไข่แดงอย่างสมบูรณ์ ในการลำเลียงอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงตัวอ่อน และยังเป็นที่แลกเปลี่ยนของเสียจากเลือดของตัวอ่อนไปยังมารดาอีกด้วย

กล่าวโดยง่ายก็คือ ถุงไข่แดงเป็นแหล่งอาหารให้ลูกน้อยในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ก่อนที่รกจะพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วมาทำหน้าที่นี้แทนนั่นเองค่ะ

นักเทคนิคการแพทย์จิตรลดา อุดมผล
Embryologist

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

Related Posts