ธาลัสซีเมีย, ตรวจสุขภาพก่อนมีลูก, Thalassemia test, want to having a child,地中海贫血症, 想有孩子

ธาลัสซีเมีย…ต้องตรวจก่อนตั้งครรภ์

ธาลัสซีเมีย หรือโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย เป็นโรคโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งเกิดจาการถ่ายทอดทางพันธุกรรม คู่สามีภรรยาที่วางแผนจะมีลูกจึงจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองโรคนี้ไว้ก่อน

เพราะทั้งในผู้หญิงและผู้ชายอาจมีภาวะธาลัสซีเมียแฝงอยู่ในตัว (พบว่าคนไทยเป็นพาหะธาลัสซีเมียถึง 30-40 %) ทั้งนี้การตรวจคัดกรองก่อนแต่งงานหรือก่อนตั้งครรภ์ก็จะช่วยให้รู้ว่าทั้งคุณและสามีเป็นพาหะของโรคนี้หรือไม่ และวางแผนมีลูกได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/ธาลัสซีเมีย-ต้องตรวจก่

Related Posts