มดลูกแบบไหน? เหมาะกับการย้ายตัวอ่อน

มดลูกแบบไหน? เหมาะกับการย้ายตัวอ่อน

หลังจากประจำเดือนมา วันที่ 2-5 คุณหมอก็จะนัดคนไข้มาเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูก โดยดูจากการตรวจอัลตราซาวด์ประกอบกับการเจาะดูฮอร์โมน และจะพิจารณาวัน เวลา ของการย้ายตัวอ่อนตามความเหมาะสมของเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งลักษณะของโพรงมดลูกที่เหมาะกับการย้ายตัวอ่อนควรมีลักษณะดังนี้
  • โพรงมดลูกควรหนา 8-10 มิลลิเมตร (ไม่ควรหนาเกิน 14 มิลลิเมตร)
  • โพรงมดลูกควรเรียง 3 ชั้นสวย ผิวเรียบ เห็นเส้นกลางชัดเจน
  • โพรงมดลูกไม่หนาทึบ
  • ไม่มีน้ำในโพรงมดลูก
กรณีที่เยื่อบุโพรงมดลูกเหมาะสมแก่การย้ายตัวอ่อนแล้ว แพทย์จะมีคำสั่งการรักษาโดยมีทั้งยารับประทานและยาสอดสำหรับใส่ทางช่องคลอด เพื่อเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกก่อนถึงวันที่ย้ายตัวอ่อน 5 วัน หลังจากนั้นแพทย์จะนัดวันและเวลาในการย้ายตัวอ่อนอีกครั้งนั่นเอง 

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/มดลูกแบบไหนเหมาะกับการย้ายตัวอ่อน

Related Posts