ห้ามเก็บอสุจิด้วยถุงยางอนามัย

คุณผู้ชายหลายคนคิดว่า การใช้ถุงยางสะดวกและง่าย แต่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากในถุงยางอนามัยมีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่รวมถึงเคมีจากยางที่ผลิตจึงทำให้อสุจิเสื่อมคุณภาพ

วิธีเก็บที่ถูกต้องคือให้เก็บเชื้ออสุจิใส่ภาชนะสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ หากจะเก็บจากที่บ้านต้องนำมาส่งที่คลินิกภายใน 1 ชั่วโมงโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งก่อนนำมาส่งแต่อย่างใด

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.
https://www.primefertilitycenter.com/ห้ามเก็บอสุจิด้วยถุงยา

Related Posts