อ้วนหรือผอมเกินไปเสี่ยงมีลูกยากจริงหรือ!?

ivf center

อ้วนหรือผอมเกินไปเสี่ยงมีลูกยากจริงหรือ?

สำหรับคำถามนี้คงต้องตอบว่า “จริง” เพราะการมีน้ำหนักตัวมากเกินไป ก็มีผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ แต่ถ้าน้ำหนักตัวน้อยเกินไป จนผอมแห้งแรงน้อยก็มีลูกยากได้เช่นกัน

โดยเกณฑ์ชี้วัดของความอ้วน หรือผอมเกินไป เทียบได้จาก การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) โอกาสในการตั้งครรภ์ของผู้หญิงโดยวัดจาก BMI มีโอกาสดังนี้
  • ผู้หญิงที่ผอมมากๆ BMI ระหว่าง 14-18 มีโอกาสให้กำเนิดลูกที่มีสุขภาพแข็งแรง 34 %
  • มีน้ำหนักมาตรฐานหรือน้ำหนักเกินเล็กน้อย BMI ระหว่าง 19-28 มีโอกาสให้กำเนิดลูกที่มีสุขภาพแข็งแรง 50%
  • ผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมาก หรือเป็นโรคอ้วน BMI ระหว่าง 29-43 มีโอกาสให้กำเนิดลูกที่มีสุขภาพแข็งแรง 45%

สำหรับคนที่ผอมเกินไปจะทำให้ “ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมีการหลั่งผิดปกติ” ส่งผลให้เกิดภาวะไม่ตกไข่และนำไปสู่ภาวะมีบุตรยาก

ส่วนคนอ้วนเกินไปร่างกายจะมีการผลิต “ฮอร์โมนเอสโตรเจนผิดปกติ” โดยเฉพาะการอ้วนลงพุง เพราะว่าจากฮอร์โมนเอสโตรเจนผลิตขึ้นจากไขมัน เมื่อมีไขมันมากเกินไป

การสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ควบคุมการตกไข่ในเพศหญิงอาจเกิดความผิดปกติ ส่งผลให้ไม่มีการตกไข่ ประจำเดือนมาน้อยแบบกะปริบกะปรอย ประจำเดือนขาดหายไป และนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากได้เช่นเดียวกัน และหากมีถ้าตั้งครรภ์จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การแท้ง การคลอดผิดปกติได้

แนะนำให้ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป โดยในคนอ้วนเกินมาตรฐานแนะนาให้ลดน้ำหนักลงร้อยละ 5-10 ถ้าใช้วิธีนี้จะ พบว่าส่วนใหญ่จะกลับมามีการตกไข่ได้เองในระยะเวลา 6 เดือน
ที่มา:

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

 

Related Posts