‘ไข่โตเต็มวัย’ กับ ‘ไข่อ่อน’ แตกต่างกันอย่างไร?

 

นักวิทยาศาสตร์จะคัดเลือกไข่โตเต็มวัย (MII) เท่านั้น เพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการ ICSI โดยระหว่างทำการ ICSI นักวิทยาศาสตร์จะประเมินคุณภาพของไข่จากลักษณะภายนอกไปด้วย เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพไข่เบื้องต้น ซึ่งจะสามารถคาดการณ์ถึงอัตราการปฏิสนธิและคุณภาพของตัวอ่อนได้

ไข่โตเต็มวัย (MII) ที่มีคุณภาพดี มีลักษณะดังนี้
1. มีรูปร่างกลม อยู่ภายในเปลือกไข่ (zona pellucida) เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 120 ไมโครเมตร
2. เนื้อไข่ (cytoplasm) เรียบเนียนสม่ำเสมอ
3. มี polar body สัดส่วนเหมาะสมกับ perivitelline space (ช่องว่างระหว่าง cytoplasm ของไข่และเปลือกไข่)

ส่วนไข่อ่อน (GV,MI) เป็นระยะที่ยังไม่เหมาะสมต่อการยิง ICSI นั้นจะมีลักษณะ ดังนี้
1. ระยะ GV จะพบ germinal vesicle และยังไม่มี polar body
2. ระยะ MI ยังไม่มี polar body และ perivitelline space

หากมีไข่อ่อนนักวิทยาศาสตร์ที่ Prime fertility clinic จะทำการเลี้ยงไข่อ่อนไว้ก่อน เพื่อรอให้ไข่อ่อนที่อาจจะเจริญเติบโตเป็นไข่ตัวเต็มวัยได้ แล้วนำมายิง ICSI เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้ปริมาณตัวอ่อนเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

Related Posts