ภาวะมีบุตรยาก เกิดจากพันธุกรรมด้วยหรือไม่ ?

ภาวะมีบุตรยาก เกิดจากพันธุกรรมด้วยหรือไม่ ?

ภาวะมีบุตรยาก เกิดจากพันธุกรรมด้วยหรือไม่ ?

 

ภาวะมีบุตรยาก เกิดจากพันธุกรรมด้วยหรือไม่ ?

ภาวะมีบุตรยาก ปัญหาใหญ่ของคู่รักที่เกิดจากหลายสาเหตุ

ภาวะมีบุตรยาก เป็นปัญหาที่คู่รักหลายคู่ไม่อยากเผชิญ ซึ่งหลาย ๆ คู่ก็มักจะเสียเงิน เสียเวลาไปกับการพยายามที่ไม่เห็นผล และการเลือกไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษษภาวะมีบุตรยาก นั้นก็มักจะเป็นตัวเลือกท้าย ๆ เสมอ แม้ว่าการรักษามีลูกยาก อย่างการทำเด็กหลอดแก้วจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาและใช้เงินจำนวนมาก แต่กลับเป็นวิธีที่ช่วยให้คู่รักมีลูกได้ง่ายที่สุดในปัจจุบันเช่นกัน อย่างไรก็ตามปัญหาของการมีลูกยากนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น อายุ สุขภาพร่างกาย ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต อาหารการกิน รวมไปถึงอาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่าง พันธุกรรม นั่นเอง

 

ภาวะมีบุตรยาก คืออะไร ?

ภาวะมีบุตรยาก คือ การที่คู่สมรสไม่สามารถปฏิสนธิหรือมีลูกได้ ทั้งที่มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยไม่ได้มีการคุมกำเนิดแต่อย่างใด ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ว่าการแต่งงานตอนอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ปัจจัยทางด้านสุขภาพ ทั้งจากฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ไม่ว่าจะเป็นอาการแท้งบุตรตามธรรมชาติในฝ่ายหญิง ภาวะเป็นหมันในฝ่ายชาย โดยหากอยากทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการมีลูกยาก ก็จำเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

 

สาเหตุเกิดภาวะมีบุตรยาก

การเกิดภาวะมีบุตรยากของคู่สมรส อาจเกิดจากฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง ในบางคู่ก็อาจเกิดจากทั้งสองฝ่าย โดยสาเหตุภาวะมีบุตรยากที่พบบ่อยของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง สามารถแบ่งเป็นสาเหตุต่าง ๆ ได้ดังนี้

สาเหตุที่พบบ่อยในผู้หญิง

 • ความผิดปกติของฮอร์โมนในฝ่ายหญิง ซึ่งส่งผลต่อการตกไข่
 • ภาวะประจำเดือนหมดก่อนวัย โดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานตอนที่มีอายุมากกว่า 35 ปี
 • ความผิดปกติของมดลูกฝ่ายหญิง
 • ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ
 • ปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับท่อนำไข่ ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โดยเฉพาะในผู้หญิงที่เคยผ่านการผ่าตัดอุ้งเชิงกราน
 • การที่อสุจิไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้ เนื่องจากปัญหาความผิดปกติของปากมดลูก
 • ปัญหาทางด้านสุขภาพกายและใจของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นความเครียด วิตกกังวล ปัญหาอื่นๆที่กวนใจ โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ รับ
 • ประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ก็จะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ความถี่ของ การมีเพศสัมพันธ์น้อยลง และโอกาสในการตั้งครรภ์ก็น้อยลงตาม
 • เคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคหนองใน อุ้งเชิงกรานอักเสบ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง

สาเหตุที่พบบ่อยในผู้ชาย

 • จำนวนอสุจิของฝ่ายชายมีน้อยและมีความสามารถในการเคลื่อนที่ต่ำ ทำให้เกิดท่อนำน้ำเชื้ออุดตัน
 • เป็นโรคตับ หรือมีการติดเชื้อที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น อาการต่อมลูกหมากอักเสบ ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์
 • มีปัญหาต่างๆที่เกิดจากการไม่ดูแลสุขภาพ ทำงานหนัก สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลให้ความถีของการมีเพศสัมพันธ์น้อยลง การสร้างตัวอสุจิก็น้อยตาม
 • มีภาวะฮอร์โมนผิดปกติ
 • มีโรคทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อการผลิตอสุจิ
 • มีปัญหาในการหลั่งอสุจิ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • มีปัญหาหลอดเลือดดำในถุงอัณฑะโป่งพอง ส่งผลให้คุณภาพของน้ำอสุจิต่ำ

 

ภาวะมีบุตรยาก เกิดจากพันธุกรรมด้วยหรือไม่ ?

หลายคนมีความสงสัยว่าภาวะมีบุตรยากสามารถเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์หรือไม่ ? ซึ่งต้องบอกก่อนว่าหากคุณแม่มีภาวะมีบุตรยาก แต่ไม่ได้แปลว่าจะสามารถถ่ายทอดภาวะนี้ไปสู่รุ่นลูกได้ เนื่องจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมียีนที่เป็นตัวกำหนดและควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม

ดังนั้นจะต้องดูที่สาเหตุการเกิดภาวะมีบุตรยาก หากเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้ การมีลูกยากก็จะมีผลต่อรุ่นลูก เช่น มีภาวะ Oligospermia คือมีจำนวนอสุจิน้อยกว่าปกติ หรือมีภาวะ Azoospermia คือภาวะที่ไม่พบตัวอสุจิในน้ำเชื้อ ภาวะผิดปกติดังกล่าวเกิดจากบางชิ้นส่วนของโครโมโซม Y หายไป ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการสร้างอสุจิ อาจส่งผลให้เกิดภาวะเป็นหมันในเพศชาย โดยภาวะนี้สามารถถ่ายทอดจากพ่อไปสู่ลูกชายได้โดยตรง พบได้ในกลุ่มที่มีความผิดปกติของโครโซม Y แบบรุนแรง แต่ก็เป็นภาวะที่พบได้น้อย

และยังมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีบุตร เช่น ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ การมีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ซึ่งทั้งสองความผิดปกตินี้มียีนที่สามารถกลายพันธุ์ได้ ซึ่งหากเกิดการกลายพันธุ์ของยีนดังกล่าว จะเพิ่มความเสี่ยงของการมีบุตรยาก ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

การมีบุตรยากนั้นสามารถเกิดจากพันธุกรรมที่ผิดปกติได้ จากยีนที่เป็นตัวกำหนดและควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งความผิดปกติของพันธุกรรมบางอย่างสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้โดยตรงได้ ดังนั้นสำหรับคู่รักที่อยากมีลูก แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและหาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว เพื่อลดโอกาสในการถ่ายทอดความผิดปกติไปสู่ลูก และเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้สำเร็จได้ นอกจากนี้การเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน อ่านบทความปรึกษามีบุตรยากที่ไหนดี >> คลิก

 

Prime Fertility Center ไม่ได้เพียงแค่ให้การรักษาภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก มีบุตรยาก เพียงเท่านั้น สิ่งที่ Prime Fertility Center มุ่งหวัง และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง คือการให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ พร้อมให้คำปรึกษา ดูแล และใส่ใจทุกความรู้สึกของคุณ เหมือนกับเป็นคนในครอบครัว เพราะเราเข้าใจถึงความรู้สึก ความกดดัน ความเครียดของผู้เข้ารับบริการที่ไม่สามารถมีบุตรได้สำเร็จเป็นอย่างดี ทางคลินิกจึงมีความตั้งใจที่จะมอบความอบอุ่น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความมุ่งมั่นและความใส่ใจจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน และทีมงานมากประสบการณ์ในการดูแลและให้คำปรึกษาแบบครบวงจร

 

สนใจเข้ารับการปรึกษาภาวะมีบุตรยาก
ติดต่อ Prime Fertility Center
โทร : 062-648-6688 / 062-648-8866 / 02-029-1418–9
Line : http://line.me/ti/p/~@primefertility
Facebook : https://www.facebook.com/primefertilitycenter
E-mail : [email protected]

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันพุธ , วันศุกร์และวันเสาร์
เวลา 08.00 – 16:00 น.
หยุดวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

Related Posts