เปรียบเทียบราคาการทำ icsi ราคาของการทำ iui ราคาของการทำ ivf ราคาและขั้นตอนการทำมีความแตกต่างกันอย่าง

เปรียบเทียบราคาการทำ icsi ราคาของการทำ iui ราคาของการทำ ivf ราคาและขั้นตอนการทำมีความแตกต่างกันอย่าง

เปรียบเทียบราคา-icsi-iui-ivf/

เปรียบเทียบราคาการทำ icsi ราคาของการทำ iui ราคาของการทำ ivf ราคาและขั้นตอนการทำมีความแตกต่างกันอย่าง

ข้อมูลวิธีการทำและราคาของการทำ icsi ราคาของการทำ iui ราคาของการทำ ivf ราคาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละวิธีการ

ผู้ที่ประสบปัญหามีบุตรยากที่กำลังศึกษาข้อมูลของเทคโนโลยีช่วยในการมีบุตร อาจมีความสงสัยว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ IUI, IVF และ ICSI มีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะทั้ง 3 วิธีเป็นการเป็นวิธีการช่วยในการมีบุตรที่มีขั้นตอนการรักษาแตกต่างกัน และมีราคาที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งการที่คู่สามีภรรยาผู้มีบุตรยากจะตัดสินใจเลือกใช้วิธีการรักษาวิธีใดก็ตาม ก็จะต้องมีการศึกษาทั้งข้อมูลวิธีการทำและราคาของการทำ icsi ราคาของการทำ iui ราคาของการทำ ivf ราคาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละวิธีการ ก็มีอัตราการประสบความสำเร็จที่แตกต่างด้วยเช่นกัน

 

ความแตกต่างของการทำเด็กหลอดแก้ว ราคาต่าง ๆ

IUI (Intrauterine Insemination) เป็นกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ราคาไม่แพง เพราะขั้นตอนการทำ มีเพียงการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการตรวจคัดเลือกแล้วเข้าไปในโพรงมดลูกในวันที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่เท่านั้น เพื่อสร้างโอกาสให้อสุจิของฝ่ายชายได้ปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิงง่ายขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาภาวะการมีบุตรยากที่ใกล้เคียงกับวิธีธรรมชาติมากที่สุด จึงทำให้การทำ IUI สามารถทำได้ง่ายกว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์วิธีอื่น และที่สำคัญ iui ราคาไม่แพง โดยมีราคาอยู่ที่ระหว่างหนึ่งหมื่นบาทไปจนถึงสองหมื่นบาท (ซึ่ง iui ราคาขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลและคลินิกแต่ละแห่ง) และด้วยเพราะ iui ราคาไม่แพงมากนัก และยังเป็นวิธีที่มีความเป็นธรรมชาติในการปฏิสนธิสูง จึงไม่ได้มีขั้นตอนการทำและการเตรียมตัวที่ยุ่งยากซับซ้อน คู่สมรสจึงสามารถตัดสินใจเลือกใช้วิธีนี้ได้ง่ายกว่า

IVF (In-Vito Fertilization) เป็นกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ราคาอยู่ที่หนึ่งแสน – สามแสนบาท (ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายและการใช้ยาของคนไข้แต่ละราย) ซึ่งเป็นกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีราคาสูง เพราะต้องอาศัยเทคโนโลยีในการคัดเลือกไข่และเชื้ออสุจิมาทำการปฏิสนธิ โดยการทำ IVF เริ่มจากการคัดไข่ที่สมบูรณ์ของฝ่ายหญิงและอสุจิที่แข็งแรงของฝ่ายชาย โดยจะปล่อยให้อสุจิของฝ่ายชายเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิงจนเกิดเป็นตัวอ่อน จากนั้นจึงทำการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามการทำ ivf ราคาค่อนข้างสูงกว่ากรรมวิธีช่วยในการมีบุตรของผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบ iui ราคาที่ราคาหลักหมื่น

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือที่นิยมเรียกกันว่า อิ๊กซี่ เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ที่จะมีการฉีดอสุจิ 1 ตัวที่ดีที่สุดเข้าไปในเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพโดยตรง เพื่อเพิ่มอัตราการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ให้มากขึ้น โดยฝ่ายหญิงจะต้องฉีดยากระตุ้นไข่ในวันที่ 2 ของการมีรอบเดือน และจะต้องฉีดยาติดต่อกัน 9-12 วัน โดยในระหว่างที่ฉีดยานี้ จะต้องมีการทำอัลตราซาวด์เพื่อตรวจเช็กเซลล์ไข่ว่ามีคุณภาพสมบูรณ์เต็มที่แล้วหรือยัง หากไข่โตเต็มที่แล้ว แพทย์จะทำการดูดไข่ออกมาผ่านทางช่องคลอด แล้วนำไข่ที่ได้ไปผสมกับอสุจิของฝ่ายชายที่ต้องเก็บในวันเดียวกัน และทำการเพาะเลี้ยงไข่กับอสุจิที่ปฏิสนธิแล้วในห้องปฏิบัติการต่อ จนเกิดเป็นตัวอ่อนขึ้นมา และเลี้ยงต่ออีกประมาณ 5-6 วันจากนั้นจึงนำตัวอ่อนไปแช่แข็ง โดยในระหว่างนี้ฝ่ายหญิงจะต้องรับประทานและสอดยาฮอร์โมนเพื่อเตรียมความพร้อมของโพรงมดลูกให้หนาพอที่ตัวอ่อนจะฝังตัวได้ โดยจะมีการอัลตราซาวด์เพื่อเช็กความพร้อมของโพรงมดลูกก่อนการย้ายตัวอ่อน และหากพบว่าโพรงมดลูกมีความหนาเพียงพอแล้ว แพทย์จะทำการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งวิธีการนี้มีอัตราประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงที่สุด โดยการทํา icsi ราคาจะเริ่มต้นที่สองแสน – สี่แสนบาท (ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายและการใช้ยาของคนไข้แต่ละราย)

 

สรุปราคาการทำ icsi ราคาของการทำ ivf ราคาของการทำ iui ราคาถูกหรือแพง และมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

  • การทํา icsi ราคาสูงที่สุด โดยเริ่มต้นตั้งแต่สองแสนไปจนถึงสี่แสนบาท ซึ่งเป็นเพียงราคาเบื้องต้นของแพ็กเกจ icsi เท่านั้น และอาจมีการชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับปัจจัยการรักษาของคนไข้แต่ละราย
  • iui ราคาถูกที่สุด เพราะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หลักหมื่นต้น ๆ เท่านั้น คือ iui ราคาอยู่ที่ระหว่างหนึ่งหมื่น- สองหมื่นกว่าบาท โดยแต่ละคลินิกและโรงพยาบาลก็อาจมีราคาแตกต่างกันออกไป ที่มาพร้อมบริการเพิ่มเติมในแต่ละแพ็กเกจ เช่น บริการทำ iui ราคาหมื่นบาทต้น ๆ พร้อมรับยากระตุ้นไข่แบบรับประทาน และเพราะการทำ iui ราคาไม่แพงเช่นนี้ จึงเป็นวิธีที่เหมาะกับผู้มีบุตรยากที่มีงบประมาณไม่สูงนัก
  • แม้ว่าการทำ ivf ราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสน – สี่แสนบาท ซึ่งก็ถือว่ามีราคาสูงระดับกลาง ๆ เป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิของผู้มีภาวะมีบุตรยากที่ได้ผลดีเช่นกัน แต่ปัจจุบันการทำ ivf ไม่ได้เป็นที่นิยมเท่ากับการทำ icsi

 

สรุปความยากง่ายและผลลัพธ์ที่แตกต่างของการทำเด็กหลอดแก้ว ราคาต่าง ๆ

  • การทำ iui ราคาไม่แพง และเป็นวิธีช่วยการปฏิสนธิที่ทำได้ง่ายที่สุด เพราะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ฉีดอสุจิที่คัดเลือกแล้วเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงในวันที่ไข่ตกเท่านั้น เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการทำ iui ราคาจะไม่แพง แต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จที่น้อยมากเช่นกัน
  • การทํา icsi ราคาสูงที่สุด แต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์มากที่สุดเช่นกัน เพราะมีการนำไข่ขนาดโตเต็มที่และอสุจิไปทำการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ จนกลายเป็นตัวอ่อนขึ้นมา แล้วจึงฉีดตัวอ่อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกที่มีความหนาในเกณฑ์ที่เหมาะสม และด้วยวิธีที่มีหลายขั้นตอน รวมถึงค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการและการแช่แข็งตัวอ่อน และอาจะรวมไปถึงบางรายที่ส่งตรวจโครโมโซมด้วยแล้ว จึงทำให้การทํา icsi ราคาสูงกว่าการทำ iui ค่อนข้างมาก
  • การทำ ivf กับการทํา icsi ราคาสูงพอ ๆ กัน นั่นเป็นเพราะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของห้องปฏิบัติการในการนำไข่ของฝ่ายหญิงมาปฏิสนธิกับอสุจิของฝ่ายชาย รวมไปถึงการดูแลเลี้ยงตัวอ่อนไปจนถึงวันที่จะต้องย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก ในขณะที่การทำ iui ราคาถูกกว่า เพราะไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากของรักษามากนัก
  • การทํา icsi เป็นการทำเด็กหลอดแก้ว ราคาสูงที่ฝ่ายหญิงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายมากกว่าวิธีการอื่น ๆ เพราะจะต้องคอยฉีดยากระตุ้นรังไข่นานถึง 9-12 วัน ทานวิตามินเสริม และต้องเตรียมความพร้อมของโพรงมดลูกก่อนย้ายตัวอ่อนอีกด้วย
  • การทำ ICSI และ IVF ถือเป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ราคาสูง เพราะเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูง

 

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและสภาพร่างกายของตนเอง สามารถขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ Prime Fertility Center คลินิกเฉพาะทางที่ให้การรักษาด้านภาวะมีบุตรยากโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และ ISO โดยมีให้เลือกใช้บริการอย่างครอบคลุม ทั้ง IUI, IVF และ ICSI เพื่อให้คุณได้มีโอกาสตั้งครรภ์ให้ได้มากที่สุด

 

สนใจเข้ารับการปรึกษาภาวะมีบุตรยาก
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ / ivf ราคา / ทํา icsi ราคา / ทําอิ๊กซี่ ราคา / เก็บไข่ ราคา / เด็กหลอดแก้ว ราคา / ทําลูกแฝด ราคา
โทร : 062-648-6688 / 062-648-8866 / 02-029-1418–9
Line : http://line.me/ti/p/~@primefertility
Facebook : https://www.facebook.com/primefertilitycenter
E-mail : [email protected]

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันพุธ , วันศุกร์และวันเสาร์
เวลา 08.00 – 16:00 น.
หยุดวันพฤหัสบดี วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

Related Posts

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

15

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แนะนำวิธีในการรักษาภาวะม […]