6854

นพ. พูนเกียรติ ปัญญามิตร
สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

“Serve Humanity, Fulfill Everyone”​

การศึกษา :
• ปี 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• ปี 2555 ประกาศนียบัตรเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
• ปี 2550 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
(ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
• ปี 2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน :

• ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ : ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
• ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ : ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ (ปัจจุบันงดออกตรวจ)
• สูติแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 1 (ปัจจุบันงดออกตรวจ)

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :
• สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
• สมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย
• สมาชิกสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
• สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เเห่งอเมริกา

การอบรม :
• ปี 2562 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
• ปี 2561 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน
• ปี 2560 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
• ปี 2558 ประชุมประจำปีของสมาคมด้านการเจริญพันธุ์มนุษย์และคัพภวิทยาแห่งยุโรป
ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
• ปี 2557 การประชุมนานาชาติเรื่องแนวทางการช่วยการเจริญพันธุ์ด้วยวิธีการรักษาแบบไม่รุนแรง ครั้งที่ 7 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
• ปี 2556 หลักสูตรอัลตราซาวด์ในวิชาสูติ-นรีเวชขั้นสูง มหาวิทยาลัยนานาชาติ Ian Donald สถาบันการศึกษาการอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ จัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ประเทศไทย

12211

พญ.วิภาวี เหลืองตั้งวโรดม
สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก
“Your family fulfillment is our pride”​

การศึกษา : 

• 2019-2021 Reproductive medicine fellowship มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• 2016-2018 แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2014-2015 แพทย์ใช้ทุน รพ.ธรรมศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
• 2008-2013 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2002-2007 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนหอวัง

รางวัล : 

• 2019 ใบประกาศเกียรติคุณแพทย์ประจำบ้านผู้สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ (ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2562

งานวิจัย :

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน database Pubmed : The Efficacy of Lidocaine Spray in Pain Relief during Outpatient-Based Endometrial Sampling: A Randomized Placebo-Controlled Trial

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ : 

• สมาชิกราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
• สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย

การอบรม :

• 2021

 • TG-MET international workshop 2021
 • 10th anniversary MERCK school
 • 14th World Congress on Endometriosis, 6-10 March

• 2020

 • 24th TSRM (Thai Society for Reproductive Medicine), 28-30 Oct
 • 1st online IVF worldwide congress
 • Reproductive medicine training course 11-13Nov, KCMH
 • 9th Merck School for Fellowship 29 Feb
 • Menopause Academic Conference (MAC) 5-7 Aug
 • International Workshop 2020 Endometriosis Surgical Chapter 13-14 Jan,
  Thai-German Multidisciplinary Endoscopic Center

• 2019

 • 12th Biennial Congress of Pacific Society for Reproductive Medicine (PSRM),
  25-27 Sep
 • งานประชุมวิชาสามัญประจำปี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
 • Reproductive medicine training course 20-22 Nov, KCMH

• 2018

 • Elective course in Reproductive medicine, Aug 2018, KCMH
 • 13th TOPF and TOSS Annual Meeting, 30-31 Aug 2018, KCMH
 • Menopause Academic Conference (MAC) “Menopause 4.0”, 26-28 March 2018
 • Inter-hospital conference, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 10 Aug 2018
 • ประชุมวิชาการประจำปี “OBGYN-TU 4.0”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 2017

 • Menopause Academic Conference (MAC), Chiangmai, 22-24 March
 • งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์เชิงกรานและศัลยกรรมซ่อมเสริม 8 Sep 2016
 • งานประชุมวิชาการกลางปีราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย“STRONG”,
  27-29.April
 • งานประชุมสาขาสหเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ประจำปี 2016, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • งานประชุมวิชาการครั้งที่ 31 สามัญประจำปีราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย,
  17-20 Oct
 • “BASIC OBSTETRIC ULTRASOUND COURSE” 1-2 Sep 2016, KCMH
 • อบรมคลินิกสุขภาพเพศ ครั้งที่2 ประจำปี 2016 เรื่อง “Sex ทันยุค” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์