รู้จัก Embryo Glue กาวช่วยการฝังตัวอ่อน!

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก

Embryo glue คือ น้ำยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของ โปรตีนที่ชื่อว่า Hyaluronan ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติในร่างกาย และจะพบเป็นจำนวนมากในเยื่อบุโพรงมดลูกในช่วงเวลาที่มีการฝังตัวของตัวอ่อน โดยสารชนิดนี้จะทำหน้าที่จับกับตัวรับ (Receptor) ที่ชื่อ CD44 ที่อยู่ที่ผิวของเยื่อบุโพรงมดลูก

โดยการทำงานของน้ำยา embryo glue คือจะทำการเคลือบตัวอ่อนเพื่อง่ายต่อการผ่านชั้นสารน้ำที่อยู่บริเวณพื้นผิวเยื่อบุผิว และเมื่อตัวอ่อนเข้าใกล้เยื่อบุผิวโพรงมดลูกสาร Hyaluronan จะทำการยึดติดกับตัวรับระหว่างเซลล์ตัวอ่อนและเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก( Receptor CD44 ) หลังจากนั้นตัวอ่อนจะทำการยึดเกาะเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูก

จากศึกษาพบว่าการใช้ embryo glue ในการย้ายตัวอ่อนช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น โดยจากงานวิจัยพบว่าเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์และฝังตัวโดยรวมอยู่ที่ 38.6 % เมื่อเทียบกับการไม่ใช้ Embryo glue ซึ่งมีอัตราการตั้งครรภ์และฝังตัวอยู่ที่ 30.3%

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ Embryo glue ร่วมกับการย้ายตัวอ่อน จะทำให้อัตราการตั้งครรภ์และฝังตัวของตัวอ่อนไม่ว่าจะในรอบสด รอบแช่แข็งในระยะตัวอ่อนที่เป็น Blastocyst หรือ Cleavage มากขึ้น ในส่วนของอัตราการแท้งบุตร (Miscarriage) ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากการย้ายตัวอ่อนแบบไม่ใช้ Embryo glue ค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

Related Posts