Prime Fertility Clinic บริจาคน้ำดื่มให้กับสำนักปฏิบัติธรรม

Prime Fertility Clinic บริจาคน้ำดื่มให้กับสำนักปฏิบัติธรรม วัดโปรดเกศเชษฐาราม
ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ทำการบริจาคน้ำดื่มเป็นจำนวน 202 แพ็ก ให้กับสำนักปฏิบัติธรรม ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้ในการบริโภคสำหรับการจัดบวชชีพราหมณ์ ตามศาสนพิธี เมื่อวันที่ 1-7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

Related Posts