21

ต.ค.

 

Woman Health 

Prime Fertility Clinic นอกจากจะเป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้มีบุตรยากแล้ว สูตินรีแพทย์ของ Prime Fertility Clinic ยังมีความชำนาญในการดูแลสุขภาพผู้หญิงหรือนรีเวชให้กับผู้หญิงทุกวัย พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมงานมืออาชีพ

เพราะเรื่องนรีเวชของผู้หญิงมีความละเอียดและซับซ้อนจึงต้องมีการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติต่าง ๆ ของอวัยวะสืบพันธ์  โรคทางนรีเวช การตรวจภายในประจำปี ฯลฯ

ต้องการปรึกษาด้านนรีเวชสามารถนัดหมายเพื่อพบกับ น.พ.พูนเกียรติ ปัญญามิตร ได้ที่ Prime Fertility Clinic