การตรวจ ERA TEST คืออะไร?

 

แม้ว่าจะย้ายตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีและมีโครโมโซมปกติแล้ว แต่คู่สมรสหลายคู่ก็ยังประสบกับความผิดหวังจากการไม่ตั้งครรภ์ ซึ่งตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีมีผลต่อการตั้งครรภ์ แต่ผนังมดลูกที่มีความพร้อมต่อการรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

ERA TEST หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Endometrial Receptivity Analysis Test ถูกพัฒนาและจดสิทธิบัตรโดยบริษัท Igenomix (PCT/ ES2009/000386) เป็นการตรวจความพร้อมของเยื่อบุผนังมดลูก (Endometrium) ด้วยการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน (gene expression) ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของเยื่อบุผนังมดลูกในการฝังของตัวอ่อนมากกว่า 200 ยีน เพื่อช่วยวางแผนในการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฝังของตัวอ่อน (window of implantation)

จากการวิเคราะห์ด้วย ERA TEST เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายตัวอ่อน พบว่ามีอัตราสำเร็จในการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นประมาณ 25% และพบว่าในกลุ่มหญิงที่ได้รับการวิเคราะห์ด้วย ERA TEST มีอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงกว่าในกลุ่มหญิงที่ไม่ได้รับการวิเคราะห์ อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียตัวอ่อนคุณภาพดีจากการย้ายตัวอ่อนแล้วไม่เกิดการฝังตัว

แต่ ERA TEST ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับการย้ายตัวอ่อนในทุกคู่ เพราะความไม่สำเร็จในแต่ละคู่นั้นยังมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องต่อไปค่ะ


พิระพร จินดาศรี
ESHRE Certified Clinical Embryologist

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

ทำ ICSI ราคา มีบุตรยาก ทำอิ๊กซี่ ราคา

Related Posts

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

15

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แนะนำวิธีในการรักษาภาวะม […]