การตรวจ ERA TEST คืออะไร?

 

แม้ว่าจะย้ายตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีและมีโครโมโซมปกติแล้ว แต่คู่สมรสหลายคู่ก็ยังประสบกับความผิดหวังจากการไม่ตั้งครรภ์ ซึ่งตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีมีผลต่อการตั้งครรภ์ แต่ผนังมดลูกที่มีความพร้อมต่อการรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

ERA TEST หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Endometrial Receptivity Analysis Test ถูกพัฒนาและจดสิทธิบัตรโดยบริษัท Igenomix (PCT/ ES2009/000386) เป็นการตรวจความพร้อมของเยื่อบุผนังมดลูก (Endometrium) ด้วยการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน (gene expression) ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของเยื่อบุผนังมดลูกในการฝังของตัวอ่อนมากกว่า 200 ยีน เพื่อช่วยวางแผนในการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฝังของตัวอ่อน (window of implantation)

จากการวิเคราะห์ด้วย ERA TEST เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายตัวอ่อน พบว่ามีอัตราสำเร็จในการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นประมาณ 25% และพบว่าในกลุ่มหญิงที่ได้รับการวิเคราะห์ด้วย ERA TEST มีอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงกว่าในกลุ่มหญิงที่ไม่ได้รับการวิเคราะห์ อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียตัวอ่อนคุณภาพดีจากการย้ายตัวอ่อนแล้วไม่เกิดการฝังตัว

แต่ ERA TEST ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับการย้ายตัวอ่อนในทุกคู่ เพราะความไม่สำเร็จในแต่ละคู่นั้นยังมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องต่อไปค่ะ


พิระพร จินดาศรี
ESHRE Certified Clinical Embryologist

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

ทำ ICSI ราคา มีบุตรยาก ทำอิ๊กซี่ ราคา

Related Posts