การตรวจ NIPT test คืออะไร?

คลินิกเด็กหลอดแก้ว

การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing คือการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์มารดา มีความแม่นยำสูง โดยการทดสอบนี้ไม่มีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์

เพราะเป็นการตรวจคัดกรองที่ใช้ตัวอย่างเลือดมารดาซึ่งสามารถตรวจได้แต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป โดยอาศัยหลักการที่ว่า หาปริมาณสัดส่วนของสารพันธุกรรมจากทารกที่ปนอยู่ในเลือดของมารดา

ซึ่งการตรวจ NIPT เป็นการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม เช่น โครโมโซมตำแหน่งที่ 21 เกินมา ตรวจความผิดปกติ ของโครโมโซมอื่น ที่สำคัญ เช่น โครโมโซมคู่ที่ 13 18 หรือความผิดปกติของโครโมโซมอื่น

รวมถึงตรวจโครโมโซมเพศ ( X,Y) ของทารกได้อีกด้วย โดยเหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีอายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป เพราะมีความเสี่ยงสูงที่ลูกในครรภ์จะมีความผิดปกติ

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมในทารกจากเลือดของมารดานั้น สามารถคัดกรองความเสี่ยงของทารกในครรภ์ที่จะเกิดจากกลุ่มอาการของดาวน์ หรือโรคความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม หรือความผิดปกติหลังตั้งครรภ์ได้ เพื่อประเมิณความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ โดยใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์เพียง 5-14 วัน เท่านั้นค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

Related Posts