การนำ Sperm SlowTM มาใช้ในการทำ ICSI

มีบุตรยาก

ICSI หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยคู่รักที่มีภาวะมีบุตรยากให้สามารถมีบุตรได้ โดยมีวิธีการที่จะคัดเอาตัวอสุจิที่มีความแข็งแรงที่สุด1ตัว ผสมกับไข่ 1 ใบด้วยเข็มที่มีขนาดเล็กเพื่อช่วยการปฏิสนธิ การปฏิสนธิที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเกิดภายนอกร่างกาย โดยมีการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ

Sperm SlowTM เป็นน้ำยาที่มีความหนืดและเหนียวเพียงเล็กน้อย (semi-viscous) มีส่วนประกอบหลักคือ Hyaluronan หรือ Hyaluronic Acid เป็นสารประกอบประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) มีลักษณะใสและเหนียว ร่างกายสามารถผลิตขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติ โดยสามารถพบได้บริเวณผิวหนัง ดวงตา ข้อต่อ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วร่างกาย รวมไปถึงบริเวณรอบเซลล์พี่เลี้ยง (cumulus cells) ของเซลล์ไข่มนุษย์ ทั้งนี้ยังมีคุณสมบัติสำคัญในการช่วยคัดเลือกสเปิร์มที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะทำการปฏิสนธิด้วยวิธี ICSI อีกด้วย

เมื่อนำสเปิร์มที่ผ่านการเตรียมด้วย Sperm SlowTM ส่วนหัวของตัวสเปิร์มที่มีอัตราความสมบูรณ์สูงจะทำปฏิกิริยากับสาร Hyaluronan โดยมีการเคลื่อนที่ของตัวสเปิร์มที่ช้าลง ส่วนสเปิร์มที่อัตราความสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ จะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ทำให้มีส่วนช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกสเปิร์มตัวที่สมบูรณ์โดยพิจารณาจากการเคลื่อนที่ที่ช้าลงและลักษณะรูปร่างเพื่อ ICSI

จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ Sperm SlowTM เพื่อช่วยคัดเลือกสเปิร์มเพื่อ ICSI นั้น อัตราการพัฒนาของตัวอ่อนมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ PVP อีกทั้งยังช่วยลดอัตรา Aneuploidy และการแท้งบุตรในระยะแรกลดลง

Ref : https://fertility.coopersurgical.com/art_media/spermslow/

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

Semen Analysis การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ

สาเหตุของสภาวะการมีบุตรยากเกิดจากหลายปัจจัย  โดยแบ่งสาเหตุได้จาก
1.สาเหตุจากเพศชายประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์
2.สาเหตุจากเพศหญิงประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์
3.สาเหตุจากทั้งเพศชายและหญิงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
4.ไม่ทราบสาเหตุอีกประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์

โดยการตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากในฝ่ายชายมักอาศัยการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis) เป็นหลัก แต่การจะตรวจหาสาเหตุที่สามารถรักษาหรือแก้ไขได้ต้องอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตลอดจนการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม

การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการตรวจหลายชนิดสำหรับภาวะมีบุตรยากฝ่ายชาย การเลือกจะตรวจอะไรบ้างขึ้นอยู่กับประวัติและการตรวจร่างกายของผู้นั้น แต่การตรวจที่จำเป็นต้องทำทุกรายคือการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิหรือ Semen Analysis

 

ทำ ICSI ราคา มีบุตรยาก มีลูกยาก อยากมีลูก

Related Posts

แนะนำวิธีในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

15

พ.ค.
ข่าวสาร สาระน่ารู้

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว

ภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยยา การผ่าตัด หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แนะนำวิธีในการรักษาภาวะม […]