31

ธ.ค.

Package การประเมินสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนสมรส
มา 2 จ่าย 1 จากราคาปกติ 11,200 บาท เหลือเพียง 6,100 บาท

7703

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า