31

ธ.ค.

Package การประเมินสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนสมรสและก่อนมีบุตร
“Perfect Couple” มา 2 จ่าย 1 จากราคาปกติ 19,200 บาท เหลือเพียง 10,450 บาท

7708

*  หากยกเลิกแพ็กเกจทุกกรณีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

 

🚩 Promotion : การประเมินสุขภาพสำหรับคู่รักก่อนสมรสและก่อนมีบุตร เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2564 เท่านั้น
🚩 ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการให้เป็นไปตามที่ทางคลินิกกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า