การย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกทำได้กี่วิธี?

คลินิกเด็กหลอดแก้ว

การย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกมีทั้งหมด 2 วิธี

1. การย้ายตัวอ่อนรอบสด (Embryo Transfer)
โดยการย้ายตัวอ่อนรอบสด โดยจะทำการย้ายหลังจากที่ทำการเก็บไข่ นำไข่มาปฏิสนธิแล้วได้ตัวอ่อนอายุประมาณ 2 -5 วันแล้วแต่ความพร้อมของตัวอ่อนและโพรงมดลูกของคนไข้แต่ละราย

2. การย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็ง (Frozen Embryo Transfer)
ในรายที่ไม่สามารถย้ายได้ในรอบสด เช่น มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ OHSS, รอผลคัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อนในคู่สามีภรรยาที่มีความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรม หรือไม่สะดวกต่อการย้ายตัวอ่อนในรอบสดเนื่องจากโพรงมดลูกไม่เหมาะสม โดยจะทำการแช่แข็งตัวอ่อนไว้และละลาย (Thaw) เพื่อใส่กลับหลังจากการเตรียมมดลูกได้สมบูรณ์แล้ว

การย้ายตัวอ่อนทั้ง 2 วิธีนั้นมีวิธีการที่แทบจะเหมือนกันทั้งหมดค่ะ ต่างกันแค่การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งจะต้องมีการละลายตัวอ่อนแช่แข็งที่อุณหภูมิ -196 องศา กลับมาที่ 37 องศา โดยขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมาก หากนักวิทยาศาสตร์ไม่เชี่ยวชาญมากพอตัวอ่อนอาจตายได้

โดยตัวอ่อนที่แช่แข็ง เมื่อละลายออกมาจะมีคงความสมบูรณ์ไว้เหมือนเดิมก่อนการแช่แข็ง อีกทั้งยังมีงานวิจัยพบว่า การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง มีอัตราการตั้งครรภ์สูงกกว่าการย้ายตัวอ่อนในรอบธรรมชาติมากถึง 32% และอัตราการแท้งมีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งความพร้อมของตัวอ่อน ซึ่งก็เกิดมาจากการบำรุงตั้งแต่ไข่ก่อนได้รับการผสม การบำรุงน้ำเชื้อ โดยเกิดจากการทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสม และเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของไข่และอสุจิ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

รวมถึงความเชี่ยวชาญของแพทย์และทีมนักวิทยาศาสตร์เพราะเลี้ยงตัวอ่อน เครื่องมือเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยง ความพร้อมของโพรงมดลูกก่อนการฝังตัว และอีกหลายๆ ปัจจัยด้วยค่ะ

Reference: Prime Fertility Center Co., Ltd.

สนใจบริการ ทำเด็กหลอดแก้ว ฉีดเชื้อผสมเทียม ฝากไข่ ตรวจสุขภาพ คลิกที่นี่

Related Posts